မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ျမန္မာအစားစာ / တရုတ္ အစားစာ / အျခား အစားစာ
 • K.300-2500
 • K.300-2500

Z-A Parami

 • ျမန္မာအစားစာ | တရုတ္ အစားစာ | အျခား အစားစာ
 • အခ်ိဴပဲြ
 • သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +9595122677
 • 08:00 AM - 10:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • R-001, Building-7, Parami Housing, Parami Road, Hlaing
 • Facebook
 • 50

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား