မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • အေနာက္တိုင္း အစားစာ

No. 6, GF, Market Place 6.5 miles, Pyay Road, Mayangone Tsp, Yangon.

Victoria Cafe & Restaurant

 • အေနာက္တိုင္း အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ
 • ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး
 • +959773029760
 • +959459940772
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No. 6, GF, Market Place 6.5 miles, Pyay Road, Mayangone Tsp, Yangon.
 • Facebook
 • Web Site
 • 70

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား