မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • တရုတ္ အစားစာ
  • K.4000-15000
  • K.4000-15000

Uncle.MC စားေသာက္ဆိုင္ကို ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္စတင္ဖြင္႕လွစ္ခဲ႕ျပီး ကန္လမ္း၊ လွုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိပါတယ္။ က်ယ္ဝန္းသန္႕ရွင္းေသာ ေနရာထိိုင္ခင္းမ်ားရွိျပီး ေအးေဆးေသာပတ္ဝန္းက်င္မွာတည္ရွိေသာေၾကာင္႔ မိသားစု (သို႕) သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႕ ေအးေအးေဆးေဆးစားေသာက္လို႕ေကာင္းတဲ႕ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္စာဟင္းလ်ာမ်ား၊ တရုတ္အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအဓိကထားေရာင္းခ်ျပီး အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္၊ ေကာ႔ေတး၊ ေမာ႕ေတး၊ အေအးအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ကိုသံုးေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္္ပါတယ္။ Business Meeting မ်ား၊ သီးသန္႕ေအးေအးေဆးေဆးစားသံုးလိုသူမ်ားအတြက္ Private Room ၅ခန္းရွိျပီး၊ ဆိုင္သို႕ ၃ခါနွင္႕အထက္လာေရာက္စားသံုးေသာ Customer မ်ားကို 10% Discount ရရွိနိုင္တဲ႕ VIP Card ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Uncle.MC

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား