မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • ကိုရီးယား အစားစာ / အျခား အစားစာ
  • K.7000-20000
  • K.7000-20000

No.142,Parami Road, South Okkalapa Township, Yangon

The Seoul Korean Restaurant

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား