မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ထိုင္း အစားစာ
 • K.3500-10000
 • K.3500-10000

Thai Kitchen Restaurant ကို ၂၀၀၉ ခုနစ္တြင္ သံတမန္လမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္ ။ ပိုင္႐ွင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး စားဖိုမႉးမ်ားမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳး မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုင္းအစားစာကို အဓိကထား၍ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ဆိုင္၏ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး အစားအစာမွာ တံု႔ရမ္းဟင္းရည္ႏွင့္ ငါးခူမြေၾကာ္ ျဖစ္သည္ ။ KBZ ဘဏ္၏ ေထာက္ခံေပးမႈကို အထူးရ႐ွိထားေသာဆိုင္ ျဖစ္သလို ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အစားအစာ ေကာင္းမြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး ဆိုင္မ်ားထဲတြင္ တစ္ဆိုင္အပါအဝင္ ျဖစ္ေလသည္။ Delivery Service လည္း ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္ ။

Thai Kitchen (Dagon)

 • ထိုင္း အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | တံုယမ္း ဟင္းခ်ိဳ
 • အဂၤလိပ္
 • သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး
 • +9598613400
 • +959799883899
 • 10:00 AM - 10:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • 15, Than Ta Man Street, Dagon
 • Facebook
 • 200

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား