မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • ၈်ပန္ အစားစာ
  • K.5000-7500
  • K.5000-7500

Tenri Ramen Restauarant (Baho Street) ကို လြန္ခဲ႕ေသာနွစ္ ၂၀ခန္႕ကစတင္ဖြင္႕လွစ္ခဲ႕ျပီး ပင္ရင္းဆိုင္မွာ ဗဟိုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိျပီး အျခားဆုိင္ခြဲမွာ ကန္လမ္း၊ လိွုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိပါတယ္။ ေအးေဆး ဆိတ္ျငိမ္ေသာေနရာတြင္တည္ရွိျပီး ဆိုင္ကိုရိုးရွင္းစြာျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္အစားအစာတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အဓိကစံုစံုလင္လင္ေရာင္းခ်ျပီး ဂ်ပန္အရက္နွင္႕ အေအးအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္းရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Lunch Box Delivery Service ေပးျပီး ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ Delivery Charges ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းနွုန္းမွာသင့္တင့္မွ်တျပီး ဂ်ပန္အစားအစာၾကိဴက္နွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ သေဘာက်နွစ္သက္ေစမယ္႕ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ရဲ႕အေရာင္းရဆံုးနွင္႕ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးအစားအစာမ်ားမွာ Stamina Ramen နွင္႔ Salmon Teriyaki Bento တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

Tenri Ramen Restaurant (Baho Street)

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား