မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • ကိုရီးယား အစားစာ / အျခား အစားစာ / အခ်ိဴပဲြ
  • K.8000-10000
  • K.8000-10000

Ssuni Myanmar (Hledan Center Branch ) သည္ ကမာရြတ္ျမို့နယ္ လွည္းတန္းစင္တာတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကိတ္မုန့္ ၊ ေရခဲမုန့္ ၊ ဒိန္ခ်ဥ္နွင့္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား ရရွိနို္င္ပါသည္။ မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီထိဖြင့္လွစ္ျပီး ေစ်းနုန္းမွာ ၃၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္တစ္ေယာက္စာလံုေလာက္ပါသည္။ ဆိုင္သည္ေရွာ့ပင္းစင္တာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေျကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၊ မိသားစုမ်ား နွင့္ ခ်စ္သူစံုတဲြမ်ား အပန္းေျဖေစ်း၀ယ္ထြက္ရင္း စားသံုးနုိုင္ပါသည္။

Ssuni Myanmar (Hledan Center Branch )

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား