မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • ျမန္မာအစားစာ / တရုတ္ အစားစာ / ထိုင္း အစားစာ
  • K.2500-12000
  • K.2500-12000

Shwe Ya Thar (Bahan Branch ) သည္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ျပီး ယခုခိ်န္ထိေအာင္ျမင္ေနေသာ ဆိုင္ျဖစ္သည္။ ဗဟန္းျမို့နယ္ အေနာက္ေရႊေတာင္လမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ ျမန္မာအစားအစာ ၊တရုတ္အစားအစာ နွင့္ထိုင္းအစားအစာမ်ား ရရွိနိုင္ေသာဆိုင္ျဖစ္သည္။ မနက္ ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီထိဖြင့္လွစ္ျပီး မနက္စာ ၊ေန့လည္စာနွင့္ ညစာကိုအဆင္ေျပစြာစားသံုးနိုင္ျပီး ေစ်းနုန္းမွာ ၁၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္တစ္ေယာက္စာ လံုေလာက္ပါသည္။ ဆိုင္မွာက်ယ္၀န္းျပီး လူဦးေရ ၁၀၀ ခန့္တစ္ျပိုင္နက္ စားသံုးနိုင္သည္။

Shwe Ya Thar (Bahan Branch)

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား