မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • တရုတ္ အစားစာ / အျခား အစားစာ
 • K.300-4500
 • K.300-4500

Shwe Pin Lon Restaurant သည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ လိွဳင္ျမို့နယ္ ကန္လမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တရုတ္အစားအစာ မ်ားရရွိနို္င္ေသာဆိုင္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီထိဖြင့္လွစ္ထားျပီး ေစ်းနုန္းမွာလည္း ၄၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္တစ္ေယာက္စာ လံုေလာက္နိုင္ပါသည္။ ဆို္င္မွာက်ယ္၀န္းျပီး ၀န္ထမ္းမ်ား၏၀န္ေဆာင္မွဳေကာင္းမွဳေျကာင့္လည္း ရန္ကုန္ျမို့၏အေကာင္းဆံုးဆိုင္တစ္ဆိုင္လည္းျဖစ္သည္။

Shwe Pin Lon Restaurant

 • တရုတ္ အစားစာ | အျခား အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ
 • တရုတ္
 • ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +959 787660151
 • 10:00 AM - 11:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • Kan Road, Hlaing Township.
 • Facebook
 • 60

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား