မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • တရုတ္ အစားစာ
 • K.10000-20000
 • K.10000-20000

Shwe Kaung (Hledan Ga Mone Pwint)

 • တရုတ္ အစားစာ
 • ေဟာ့ေပါ့ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | အေအး
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +951 8604415
 • 10:00 AM - 10:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • Hledan Ga Mone Pwint Center, Insein Road, Hlaing Township.
 • 100

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား