မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • အီတာလီလ်ံ အစားစာ
 • K.3500-20000
 • K.3500-20000

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

Pizza Hut Myanmar ( Market Place )

 • အီတာလီလ်ံ အစားစာ
 • အီတလီစတိုင္ေခါက္ဆဲြ | ပီဇာ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | အေအး | မုန္႔ အခ်ဴိပဲြ
 • ဗီဇာကတ္ | မာစတာကတ္
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ကေလး | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး
 • +959264805142
 • 11:30 AM - 09:30 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • Shop (30), First Floor, Market Place 6.5 miles, Pyay Road, Mayangone
 • Facebook
 • Web Site
 • 100

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား