မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • တရုတ္ အစားစာ / အျခား အစားစာ / ကဖီး
 • K.1000-12000
 • K.1000-12000

Orient Foods and Drinks (Botahtaung Branch )

 • တရုတ္ အစားစာ | အျခား အစားစာ | ကဖီး
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | ရိုးရာမုန္႔ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | အေအး | ထမင္းေၾကာ္
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +959 791716710
 • 07:00 AM - 07:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.170, 46 street, Botahtaung Township.
 • Facebook
 • 30

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား