မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ျမန္မာအစားစာ / အိႏၵိယ အစားစာ
 • K.500-2800
 • K.500-2800

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

NILAR ( Thamine Junction Branch )

 • ျမန္မာအစားစာ | အိႏၵိယ အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | အခ်ိဴပဲြ
 • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို ့ေပးသည္၊ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။
 • စံုတဲြ | ကေလး | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +959977223204
 • 05:00 AM - 08:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • B-3/A-1, Yangon-Insein Main Road ( Thamine Junction), 3 Qtr, Mayangone
 • Facebook
 • 32

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား