မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ျမန္မာအစားစာ
 • K.3300-7000
 • K.3300-7000

My Myanmar ဆိုင္ကို ၂၀၁၆ ခုနစ္ ေမလတြင္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ ကမာရြတ္ဘူတာရံုလမ္း၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါသည္ ။ ပိုင္႐ွင္မွာ ႐ွမ္းတ႐ုတ္ ျဖစ္ၿပီး စားဖိုမႉးမွာလည္း ဝါရင့္အေတြ႕ၾကံဳ႐ွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုင္၏ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး အစားအစာမွာ ျမန္မာ ထမင္းဟင္း တို႔ ျဖစ္သည္။ ေငြက်ပ္ ၁၂၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ တစ္ေယာက္စာ လံုေလာက္စြာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္မွီသန္႔႐ွင္းေသာ အျပင္အဆင္မ်ား၊အရသာေကာင္းေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အဆင့္ျမင့္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ျဖစ္သည္။ ေန႔လည္ ၃နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္၊ ႐ွမ္း ၊ အင္း အစ႐ွိေသာ ေဒါင္းလန္းထမင္းဟင္းမ်ားကို ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

My Myanmar

 • ျမန္မာအစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | ဆူရီွ | ဒင္းဆန္း
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ
 • အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး
 • +959253114084
 • 06:30 AM - 11:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.3, Kamaryut Station Road, Hlaing Tsp., Yangon.
 • Facebook
 • 150

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား