မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • တရုတ္ အစားစာ / ကဖီး / ကိတ္မုန္ ႔ /ေပါင္မုန္႔
 • K.1600-5000
 • K.1600-11000

Insein - Parami Sein Gay Har, Ground Floor, Hlaing Tsp., Yangon.

Moon Bakery (Parami Sein Gay Har Branch)

 • တရုတ္ အစားစာ | ကဖီး | ကိတ္မုန္ ႔ /ေပါင္မုန္႔
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | ဟင္းခ်ိဳ | ဟင္းပြဲအေသး | ေပါင္မုန္႔ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | ထမင္းေၾကာ္ | ေၾကးအိုး
 • ခရစ္ဒစ္ကတ္ | ဗီဇာကတ္ | မာစတာကတ္ | ယူနီယန္ ကတ္
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | ကေလး | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • 09794621979
 • 09796614683
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • Insein - Parami Sein Gay Har, Ground Floor, Hlaing Tsp., Yangon.
 • အနီးအနား Phayar Lan မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 70

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား