မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ကိုရီးယား အစားစာ
 • K.2500-5000
 • K.2500-5000

Little Korea BBQ ဆိုင္ကို ၂၀၁၆ ခုနစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ စားဖိုမႉး၏ ေဘကြန္..ေခၚ.. ဝက္သံုးထပ္သား ဟင္းလ်ာကို လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ဘူေဖး အဝစားကို ၁၃၈၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ေခတ္မွီေသာ အျပင္ဆင္ျဖင့္ ဆိုင္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ကားပါကင္လည္း ႐ွိသျဖင့္ မိသားစုမ်ား ၊ ကုမၸဏီ အဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ ။

Little Korea BBQ

 • ကိုရီးယား အစားစာ
 • ဆူရီွ
 • သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +9595012032
 • 04:00 PM - 11:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No. 95H, Wai Za Yan Tar Road, South Oakalapa
 • Facebook
 • 120

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား