မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ျမန္မာအစားစာ
 • K.3000-10000
 • K.3000-10000

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

  2018/05/26

Khaing Khaing Kyaw Myanmar Food Center-1

 • ျမန္မာအစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | အခ်ိဴပဲြ | မုန္႔ဟင္းခါး | ရိုးရာမုန္႔ | ဟင္းခ်ိဳ | အသုပ္ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | အေအး | အခ်ိဴပဲြ
 • ဗီဇာကတ္ | မာစတာကတ္ | ယူနီယန္ ကတ္ | ေဂ ်စီဘီ ကတ္
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို ့ေပးသည္၊ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +95 9254026246
 • +95 9977202178
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.42 A, Parami Road & Corner of Waizayandar Road, South Okkalapa Township, Yangon
 • Facebook
 • Web Site
 • 100

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား