မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • တရုတ္ အစားစာ / အျခား အစားစာ
  • K.10000-30000

ည္။ အဆင့္မွီေသာ အမဲသားမ်ားကုိသာ တင္သြင္းအသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ ဧည့္သည့္မ်ား စိတ္ေက်နပ္မွဳ ရရွိမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထူးျခားသည္မွာ ေရႏွင့္ အေအးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို စိတ္ၾကိဳက္ သံုးေဆာင္လို႔ရပါသည္။ ဆိုင္တြင္ ၁၁မ်ဳိးရွိတဲ့ ေဟာ့ေပါ့ set menu ေတြကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူစားသံုးႏိုင္ပါသည္။ set menu နာမည္ေတြကေတာ့ (Premium Bacon Pork Set, Premium Pork Set, Burmese Selected Beef Set, Selected Shaoxing Chicken Set, Fresh Striped Bass Set, Selected Angus Beef, Selected Stripioin Beef, Premium American Rib Eyes Beef Set, Seafood Set, Seafood & Pork/Chicken/Beef, and Fresh Vegetables & Mushrooms Set) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဟင္းရည္အတြက္ကိုလည္း စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ရရွိႏိုင္သည့္ ဟင္းရည္ေတြကေတာ့ (Spicy Soup, Pork broth Soup, Kimchi Soup, Chicken Soup, Katsup Kelp Soup, Lake salt soup, Vegetable Soup) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ ရရွိႏိုင္သည့္အစားအေသာက္ေတြအေနႏွင့္ ၀က္သားထမင္းေပါင္းႏွင့္ ေခါက္ဆြဲ၊ မွဳိအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိတ္ၾကိဳက္အသီးအရြက္ေတြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။ အသားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပင္လယ္စာ တို႔လည္း ရရွိပါသည္။ Set menu တစ္ခုတြင္ အခ်ဳိပြဲ၊ ၾကက္ေျခာက္စပ္ေၾကာ္တစ္ပြဲ၊ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဟင္းရည္၊ အသီးအရြက္မ်ဳိးစံုတစ္ပြဲ ႏွင့္ ႏွုတ္ျမိန္စာ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။

Jin Hot Pot

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား