မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • ကိုရီးယား အစားစာ / အီတာလီလ်ံ အစားစာ / ကဖီး
  • K.2500-10000
  • K.2500-10000

I Tea Restaurant ဆိ္ုင္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲၿပီး ယခုုခ်ိန္တြင္ လူအမ်ားၾကားတြင္ ေအာင္ျမင္မွဳ ရရွိေနေသာ ဆိုင္တစ္ဆိ္ုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိ္ုင္ရ႔ဲ တည္ေနရာေလးကေတာ့ အမွတ္-၇၆ ၊ စဥ့္အိုးတန္းလမ္း (ေအာက္ဘေလာက္) ၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာအစားအစာမ်ား ၊ ကိုးရီးယားအစားအစာမ်ား ၊ ထိုင္းအစားအစာမ်ား ၊ အေအးမ်ားႏွင့္ အျခားလတ္ဆတ္ေသာ ရာသီေပၚသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို စားသံုးသူမ်ား စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုင္အျပင္အဆင္ေလးကေတာ့ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိၿပီး ဆိုင္မွာ မွန္မ်ားျဖင့္ ကာရံထားေသာေၾကာင့္ ဆိုင္အတြင္းမွထိုင္ၿပီး ေအးေဆးစားေသာက္ရင္း ဆိုင္အျပင္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုင္ရွိ စားပြဲဝိုင္းတြင္ လူဦးေရ ၂ ဦး သို႔မဟုတ္ ၄ ဦး ထိုင္၍ စားသံုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိ္ုင္မွာ ၂ ထပ္ရွိၿပီး ႐ိုးရွင္းေသာ အျပင္အဆင္မ်ားေၾကာင့္ ဆိုင္ေကာင္းေကာင္းတြင္ ေအးေဆးစားသံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဆိုင္အေပၚထပ္တြင္ လူဦးေရ ၄၀ ခန္႕တစ္ၿပိဳင္နက္ စားသံုးႏိုင္ၿပီး ေမြးေန႔ပြဲမ်ား ၊ ပါတီပြဲမ်ား က်င္းပခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဆိုင္တာ၀န္ခံမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ I Tea Restaurant ဆိုင္၏ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ေဖာ္ေရြေသာ အျပံဳးမ်ားျဖင့္ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစပါတယ္။
I Tea Restaurant ဆိုင္တြင္ ဟင္းအရသာမ်ိဳးစံု၏ အရသာမ်ားကို ခံစားႏိုင္ၿပီး စားဖိုမႈးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခား အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေသာ ဝါရင့္ စားဖိုမႈးမ်ားေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေပးေသာေၾကာင့္ ကိုးရီးယားအစားအစာမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အစားအစာမ်ားကို လက္ရာမပ်က္ ခံစားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ I Tea Restaurant ဆိုင္၏ စားစရာေစ်းႏုုန္းမ်ားမွာလည္း သင့္တင့္ေသာေၾကာင့္ လူတန္းစားမေ၇ြး စားသံုးႏိုုင္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏုန္းမ်ားမွာလည္း အနဲဆံုး ၂၅၀၀ က်ပ္မွစ၍ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ တစ္ေယာက္စာ လံုေလာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သြားရ လာရလြယ္ကူၿပီး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ I Tea Restaurant ဆိုင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေကာင္းဆံုးဆိုင္တစ္ဆိုင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

I Tea Restaurant

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား