မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • အီတာလီလ်ံ အစားစာ
 • K.5000-20000
 • K.5000-20000


Hot Stone Pizza Myanmar Restaurant သည္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ့နယ္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းနွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဆိုင္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္တြင္ Pizza ၊ Pasta နွင့္ Beef Salad မ်ားစံုလင္စြာ ရရွိနိုင္ျပီး ေစ်းနုန္းမွာလည္း ၂၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၁၀၀၀ ျဖင့္တစ္ေယာက္စာလံုေလာက္နိုင္ပါသည္။ ဆိုင္အျပင္ဆင္မွာလည္း သပ္ရပ္မွဳရွိျပီး ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ၀န္ေဆာင္မွဳေကာင္းေသာေျကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မွဳရရွိေစေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။

Hot Stone Pizza Myanmar

 • အီတာလီလ်ံ အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | အီတလီစတိုင္ေခါက္ဆဲြ | ပီဇာ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | အေအး | ထမင္းေၾကာ္ | တဲြဆက္ထားေသာ ဟင္းပဲြ
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို ့ေပးသည္၊ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | ကေလး | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +959 263455500
 • 10:00 AM - 10:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No,G-8, SoHo Bo Myat Tun Road, Corner of Mahabandula Road and Merchant Road, Botahtaung Township
 • Facebook
 • 50

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား