မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • တရုတ္ အစားစာ
  • K.12800-20000
  • K.12800-20000

Hot Pot City

Hot Pot City စားေသာက္ဆိုင္ကို အမွတ္ ၃၃ ၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႕တြင္ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၆ခုနွစ္မွ စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္တဲ႕ ေနရာထိုင္ခင္းမွာ Customer 200 နီးပါး တစ္ျပိင္နက္စားသံုးႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ကား ထားရန္ေနရာမွာလည္း အလြန္က်ယ္၀န္းလွပါသည္။ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၈၀ေက်ာ္ရွိတဲ႕ အသားလႊာ ၊ ပင္လယ္စာ၊ အသီးအရြက္၊ အေအး ၊ အစာေျပအေၾကာ္အေလွာ္ ၊ ေရခဲမုန္႕၊ အေအး ၊ အပူ ၊ အခ်ိဳပြဲ စသည္တို႕ကို ဘူေဖးပံုစံ စိတ္ၾကိဳက္စားသံုးနိုင္မွာျဖစ္ျပီး အရသာကလည္းအထူးေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ဆိုင္အျပင္အဆင္မွာလည္း အထူးသပ္ရပ္လွပကာ ေခတ္မွီဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ပံုေဖၚထားပါသည္။ ဟင္းရည္ အေနျဖင့္ အခ်ိဳ ၊ အစပ္ ၊ ခ်ဥ္စပ္ သံုးမ်ိဳ းစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီး အရသာမွာလည္း အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဒါ႕အျပင္ Family Party မ်ား၊ Group Party မ်ားသီးသန္႕က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ရန္ က်ယ္ဝန္းတဲ႕ Private Room မ်ားလည္းရွိပါသည္။ မန္ဘာကဒ္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး Promotion အစီအစဥ္မ်ားလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ Buffet Hot Pot ေကာင္းေကာင္းကို မိသားစု (သို႕) သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ေအးေအးေဆးေဆးစားသံုးနိုင္မွာျဖစ္လို႕ လာေရာက္လည္ပတ္စားသံုးၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

Hot Pot City

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား