မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • တရုတ္ အစားစာ

8 miles Junction, Inside of Myaing Hay Wun Park, Mayangone Township, Yangon

Hong Bao Dim Sum & Seafood Restaurant

 • တရုတ္ အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | ဒင္းဆန္း | အခ်ိဴပဲြ
 • ခရစ္ဒစ္ကတ္
 • တရုတ္ဘာသာ | အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • တရုတ္ | အဂၤလိပ္
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ | သီးသန့္အခန္း | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္ | ေလေအးေပးစက္
 • အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး | ဇိမ္ခံပစၥည္း | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • 09958695977
 • 01667216
 • 07:00 AM - 10:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • 8 miles Junction, Inside of Myaing Hay Wun Park, Mayangone Township, Yangon
 • Facebook
 • 220

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား