မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • အျခား အစားစာ / သတ္သတ္လြတ္ အစားစာ / ကိတ္မုန္ ႔ /ေပါင္မုန္႔
 • K.900-15000
 • K.5000-15000

က်န္းမာေရးနွင္႔ ညီညြတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို သာေရာင္းခ်ေပးေနေသာ Healthy Me Sanchaung ဆိုင္

Healthy Me Sanchaung

 • အျခား အစားစာ | သတ္သတ္လြတ္ အစားစာ | ကိတ္မုန္ ႔ /ေပါင္မုန္႔
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | ဟမ္ဘာဂါ | အသုပ္ | ေပါင္မုန္႔ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | အေအး | တဲြဆက္ထားေသာ ဟင္းပဲြ
 • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို ့ေပးသည္၊ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • 09 40488 3881
 • 09 40488 3881
 • 09:00 AM - 10:00 AM
 • No. 27, Padonmar Street , 11111 Sanchaung, Yangon, Burma
 • Facebook
 • Web Site

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား