မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ကိုရီးယား အစားစာ / အျခား အစားစာ
 • K.8000-15000
 • K.8000-15000

Han il Kwan

 • ကိုရီးယား အစားစာ | အျခား အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | အခ်ိဴပဲြ
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ | သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး
 • +959448010594
 • 10:00 AM - 10:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.32, 6.5 Mile, Pyay Road, Mayangone Township
 • 100

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား