မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ျမန္မာအစားစာ / တရုတ္ အစားစာ
 • K.10000-20000
 • K.10000-20000

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

Grand Laurel Hotel Rooftop Restaurant

 • ျမန္မာအစားစာ | တရုတ္ အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | တံုယမ္း ဟင္းခ်ိဳ | ယမကာ | ဟင္းပြဲအေသး | အသုပ္ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | ထမင္းေၾကာ္
 • ဗီဇာကတ္ | မာစတာကတ္
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး
 • +951298 986
 • 07:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • 153/159, Bogyoke Aung San Road (corner of 46th street), Botahtaung, Yangon.
 • Facebook
 • 50

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား