မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ၈်ပန္ အစားစာ
 • K.12000-25000
 • K.12000-25000

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

  2018/05/24

Gekko

 • ၈်ပန္ အစားစာ
 • ရာမန္ | ဆူရီွ | ငါးအစိမ္းလႊာ | ဟင္းခ်ိဳ | ယမကာ | အသုပ္ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ | အေအး | အခ်ိဴပဲြ | အသားကင္ | တဲြဆက္ထားေသာ ဟင္းပဲြ | မုန္႔ အခ်ဴိပဲြ
 • ဗီဇာကတ္ | မာစတာကတ္ | ယူနီယန္ ကတ္ | ေဂ ်စီဘီ ကတ္
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို ့ေပးသည္၊ | သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသမီး
 • +9595092414
 • 11:00 AM - 10:30 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • 535, Merchant Street, 4th Quarter, Kyauktada Township
 • Facebook
 • 50

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား