မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • အေနာက္တိုင္း အစားစာ / ကဖီး
  • K.3000-7000
  • K.3000-7000

Easy Café (Nar Nat Taw Branch) ဆိ္ုင္သည္ အမွတ္-၂၄ (ဒီ) ၊ နာနတ္ေတာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူသိမ်ားေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္မွာ ရရွိႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ားမွာ အာရွအစားအစာမ်ား ၊ စကာၤပူႏိုင္ငံ အစားအစာမ်ား ၊ အခ်ိဳပြဲမ်ားႏွင့္္ ေကာ္ဖီမ်ား ကို စာသံုးသူမ်ား စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ဆိုင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္မွာ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားမွ စကာၤပူမွ တင္သြင္းၿပီး သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္လည္း ညီၫြတ္ပါတယ္။
ေျမပဲကို အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္ထားေသာ ကိတ္မုန္႕ႏွင့္ စကာၤပူၾကက္ဆီထမင္း မ်ားမွာ ဆိုင္ရ႔ဲ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးဟင္းလွ်ာမ်ားႏွင့္ အေရာင္းရဆံူးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ရ႔ဲ ေကာ္ဖီကေတာ့ စကာၤပူမွ အရသာစစ္စစ္ကို ခံစားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဆိ္ုင္ပိုင္ရွင္မွာ စကာၤပူႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္လူမ်ိဴးျဖစ္ၿပီး ဆိုင္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေသာ စာဖိုမႈးမွာ ျမန္မာလူမိ်ဳးျဖစ္ပါတယ္။ စာဖိုမႈးမ်ားမွာလည္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေသာ ဝါရင့္စာဖိုမႈးမ်ားမွ ခ်က္ျပဳတ္ေသာေၾကာင့္ အရသာ အပ်က္စားသံုးခ်င္သူမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။
Easy Café (Nar Nat Taw Branch) ဆိ္ုင္ဖြင့္ခ်ိန္ကေတာ့ မနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင့္ မနက္စာကို အရသာ ရွိရွိ စားသံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ စားပြဲဝိုင္းတစ္ခုတြင္လည္း လူဦးေရ ၂ ေယာက္သို႔မဟုတ္ ၄ ေယာက္ ထိုင္၍စားသံုးႏိုင္ၿပီး ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဆို္္ုင္မွာ Wifi လည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာေၾကာင့္ ေအးေဆးအနားယူ စားသံုးရင္း မပီးျပတ္ေသးေသာ မိမိတို႔၏ အလုပ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။
ဆိုင္အျပင္အဆင္မွာလည္း ႐ိုးရွင္းစြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္မႈမွာ သပ္ရပ္သန္႕ရွင္းစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ျပင္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသူတိုင္း စိတ္ေအးခ်မ္းမွဳကို ခံစားရေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိ္ုင္ရ႔ဲ ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတ့ဲ သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ စားပြဲဝိုင္းတစ္ခုတြင္လည္း လူဦးေရ ၂ ေယာက္သို႔မဟုတ္ ၄ ေယာက္ ထိုင္၍စားသံုးႏိုင္ၿပီး ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဆို္္ုင္မွာ အနည္းငယ္ က်ဥ္းေသာ္လည္း လူဦးေရ ၃၀ ခန္႕တစ္ၿပိဳင္နက္ စားသံုးႏိုင္ပါတယ္။
ဆိုင္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသူတိုင္းကိုလည္း ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေဖာ္ေရြေသာ အျပံဳးမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေၾကာင့္လည္း စားသံုးသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Easy Cafe & Restaurant (Nar Nat Taw Branch)

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား