မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ျမန္မာအစားစာ / တရုတ္ အစားစာ / အေနာက္တိုင္း အစားစာ
 • K.5000-7000
 • K.5000-7000

52/A, Myint Zu street, Parami, Yankin

Crustacean Restaurant & Event Decoration Service

 • ျမန္မာအစားစာ | တရုတ္ အစားစာ | အေနာက္တိုင္း အစားစာ
 • ေဟာ့ေပါ့ | ရွာဘူ ရွာဘူ | အခ်ိဴပဲြ
 • ခရစ္ဒစ္ကတ္
 • တရုတ္ဘာသာ
 • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို ့ေပးသည္၊ | သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္
 • +95931278643
 • +95953033522
 • 11:00 AM - 11:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • 52/A, Myint Zu street, Parami, Yankin
 • Facebook
 • 300

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား