မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • အျခား အစားစာ
  • K.2500-5000
  • K.2500-5000

Chatime (Gamonepwint Hledan Branch) သည္ ဂမုန္းပြင္႕ကုန္တုိက္ ၄လြာ၊ အင္းစိန္လမ္းမၾကီး၊ ကမာရႊတ္ျမိဳ ့နယ္တြင္တည္ရိွျပီး ေခတ္မွီအေအးမ်ိဳးစံုကို ေရာင္းခ်သည္႕ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္ နွင္႕ အေအးမ်ားကိုသာ အဓိကထားေရာင္းခ်ျပီး ေစ်းနွုန္းအေနနွင္႔ အနည္းဆံုး ၂,၅၀၀ က်ပ္မွ အမ်ားဆံုး ၅,၀၀၀ က်ပ္အထိရွိပါတယ္။ ဆိုင္၏အေရာင္းရဆံုးနွင္႔ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးမွာ ပုလဲနို႕လက္ဖက္ရည္နွင္႔ Chatime ေကာ္ဖီတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ Chatime ေကာ္ဖီကို ကိုယ္ပိုင္ဆန္းသစ္ေသာအရသာနွင္႕ ေဖ်ာ္စပ္ထားေသာေၾကာင္႔ အျခားဆိုင္မ်ားနွင္႔ မတူပဲ တစ္မူထူးျခားတဲ႕အရသာကို ခံစားသံုးေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ကို ျပင္ပအစားအစာယူေဆာင္လာခြင္႕ရွိေသာေၾကာင္႕ Chatime ရွိ အေအးမ်ားနဲ႕ အတူသံုးေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားေသာအရသာနွင္႕ နိုင္ငံတစ္ကာအဆင္႕မွီေသာအေအးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို ရရွိနိုင္ေသာေၾကာင္႔ Customer မ်ားၾကိဳက္နွစ္သက္သည္႔ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

Chatime (San Yeik Nyein Gamone Pwint)

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား