မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • အီတာလီလ်ံ အစားစာ / အေနာက္တိုင္း အစားစာ / ကဖီး
  • K.3500-13000
  • K.3500-13000

Cask 81 Restaurant သည္ ဗဟန္းျမဳိ႕နယ္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိ္ုင္မွာ ရရွိႏိုင္တ့ဲ အစားအစာေတြကေတာ့ အေနာက္တိုင္းအစားအစာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ရ႔ဲ အျပင္အဆင္ကေတာ့ အေနာက္တိုင္း အျပင္အဆင္မ်ားန႔ဲ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ႏိ္ုင္ငံတကာ အဆင့္မွီစြာ ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဆိုင္မွာ ေတာ့ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ဆိုဖာ ၊ ဆက္တီ ခံုမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းထားေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဆိ္ုင္၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း သြက္လက္ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မွဳေပးပါတယ္။
ဆိုင္ပိ္ုင္ရွင္မွာ အေမရိကန္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး စာဖိုမွဳးမ်ားမွာလည္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာ ရွိေသာ စားဖိုမႈးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း အရသာစစ္စစ္ ကို စားသံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ Cask 81 Restaurant မွာ ေန႔စဥ္ရရွိႏိုင္တ့ဲ မနက္စာမ်ားကေတာ့ Egg Benedict with smoked Salmon ကေတာ့ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးႏွင့္ ဆိုင္ရ႔ဲ အေရာင္းရဆံုး ဟင္းလွ်ာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Cask 81 Restaurant ရ႔ဲ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ မနက္စာကို ေကာ္ဖီ အပူ ၊ အေအးမ်ားႏွင့္ ရာသီေပၚသစ္သီး ေဖ်ာ္ရည္မ်ားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း အစားအစာမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား အတြက္လည္း pasta န႔ဲ sandwich မ်ားလည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္။ Cask 81 Restaurant မွာ သံုးစြဲထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အသား ၊ ငါး မ်ားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ားကို သံုးစြဲထားေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။
Cask 81 Restaurant ဆိုင္ရ႔ဲ ထူးျခားတ့ဲ ၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ cocktail ၊ mocktail န႔ဲ beer မ်ားကိုလည္း buy 1 get 1 ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ညေန ၆ နာရီမွ ၈ နာရီအတြင္း လာေရာက္သူမ်ားအတြက္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းအေနျဖင့္ Whisky & Wine မ်ားကို ၂၀ % ေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးပါတယ္။
ဆိုင္ရ႔ဲ ႏိုင္ငံတကာ အျပင္အဆင္မ်ားႏွင့္တကြ စားစရာမ်ား၏ အရသာေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစဖို႔ Cask 81 Restaurant က အဆင္ေျပေစပါတယ္။

Cask 81 Restaurant

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား