မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • အေနာက္တိုင္း အစားစာ
  • K.10000-0
  • K.15000-0

Byblos Pub & Grill ဆိုင္ေလးကေတာ့ မၾကာခင္မွ ဖြင့္လွစ္ထား တဲ့ ဆိုင္အသစ္ေလး ျဖစ္ပါသည္။ Tapas based Menu၊ ပီဇာနွင့္ ေသာက္စရာ မ်ိဳးစံု ရရွိနိုင္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိတ္ျငိမ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ နွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ အနားယူ စားသံုးလိုေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာ ဆုိင္ျဖစ္ပါသည္။ Mediterranean အစားအစာ မ်ားကိုလည္း ရရွိနုိင္ျပီး အစားအစာ မ်ားအားလံုးကို အေတြ ့ၾကံဳရင့္က်က္ေသာ စာဖိုမွဴးၾကီးမွ ျပင္ဆင္ေပးေသာေၾကာင့္ လတ္ဆတ္ျပီး အရသာ ရွိေသာ ဟင္းလ်ာ မ်ားကို ရရွိနုိ္င္ပါသည္။

Snooker လည္း ပါရွိတာေၾကာင့္ Snooker ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပပါသည္။

Byblos Pub & Grill

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား