မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • တရုတ္ အစားစာ / အေနာက္တိုင္း အစားစာ / ထိုင္း အစားစာ
  • K.5000-
  • K.7000-
Mix Grilled
Grilled Pork Neck Salad
Indoor
Outdoor
Outdoor
Outdoor
Beyond Cafe

Beyond Café ကုိေတာ့ ရန္ကုန္ ျမိဳ ့ရဲ ့Landmark ျဖစ္ေသာ အင္းလ်ားကန္ရဲ ့အနီး ဆိတ္ျငိိမ္တဲ့ Ruby Garden Hotel ၀န္းထဲ မွာဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ဆိုင္ကိုေတာ့ ဧျပီ ၁ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ထားျပီး သီးသန္ ့ကားပါကင္ လည္း ပါရွိပါတယ္။

ရိုးရွင္းျပီး စတိုင္က်တဲ ့ဆုိင္အျပင္ ၊ သပ္ရပ္ သန္ ့ရွင္း တဲ့ ဆိုင္ ပတ္၀န္းက်င္ နွင့္ သက္ေတာင့္ သက္သာ စားသံုးနုိင္ေသာ အတြင္း ၊ အျပင္ ထိုင္ခံု မ်ားေၾကာင့္ ဆိတ္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ စားသံုးနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူၾကီးမင္း Request လုပ္တဲ ့Special Dining အတြက္ Event Decoration မ်ားကိုလည္း စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။

ပ်ွမ္းမွ် ကုန္က်ေငြကေတာ့ ေန့လည္စာ အတြက္ တစ္ဦးလ်ွင္ ၅၀၀၀ က်ပ္ နွင့္ ညစာ အတြက္ ၇၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ျပီး Visa, Master ႏွင့္ JCB စေသာ Credit Card မ်ားျဖင့္လည္း ေပးေခ်နုိင္ပါတယ္။

အဓိကေရာင္းခ်ေသာ အစားအစာ မွာ ထိုင္းနွင့္ အေနာက္တိုင္းအစားအစာ မ်ားျဖစ္ျပီး တရုတ္အစားအစာ နွင့္ အာရွ အစားအစာမ်ားကိုလည္း ရရွိနိင္ပါတယ္။ Dessert ႏွင့္ ဘီယာ ကုိလည္း ရရွိုနိုင္ပါတယ္။ ဟင္းလ်ာ မ်ားအားလံုးကိုေတာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားတြင္ အေတြ ့ၾကံဳ မ်ားစြာ ရရွိထားေသာ ျမန္မာ စားဖိုမွဴးၾကီး မွ ျပင္ဆင္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုင္ပုိင္ရွင္ မွ အစားအစာ မ်ားမွ Mixed Grilled, Pork Neck Salad ႏွင့္ Seabass Lime Sauce၊ ေသာက္စရာဆိုရင္ေတာ့ Mojito ႏွင့္ Green Tea Freppe တို ့က လတ္ဆတ္ျပီး အရသာ ရွိကာ ေစ်းနွဳန္းလည္းသင့္တင့္ေသာ ေၾကာင့္ ျမည္းစမ္းၾကည့္ဖုိ ့အၾကံျပဳ ထားပါတယ္။
၀န္ထမ္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ ေျပာဆိုနိုင္ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ မ်ားအတြက္ လည္း အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ romantic dining, business dining, group party ႏွင့္ birthday party လုပ္ခ်င္တယ္္ဆိုရင္ေတာ့ Beyond Café ကေတာ့ လူၾကီးမင္းတို ့ကို စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Beyond Café ကေတာ့ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ျပီး လတ္ဆတ္တဲ့ အစားအစာေတြ စားသံုးခ်င္သူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပျပီး အပတ္စဥ္ အထူးေလ်ာ့ေစ်းမ်ား ႏွင့္ အခမဲ့ Delivery ၀န္ေဆာင္မွဳ ့လည္း ရွိပါတယ္။

Beyond Cafe မွ လူၾကီးမင္းအား အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေပးဖို ့ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနပါတယ္။

Beyond Cafe

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား