မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • အိႏၵိယ အစားစာ
 • K.1000-27000
 • K.1000-27000

Bawarchi ဆိုင္သည္ သြားလာရလြယ္ကူသည့္ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ အလံျပဘုရားလမ္းေပၚရိွ လျပည့္ဝန္းပလာဇာတြင္ တည္ရိွပါသည္။ Bawarchi International Group တြင္ ဆို္င္ခြဲ ၆ ဆိုင္ရိွျပီး အင္ဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ထို္င္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ဆို္င္ခြဲ ၂ ဆို္င္ရိွပါသည္။ ပထမဆို္င္သည္ လျပည့္ဝန္းပလာဇာတြင္ ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ဆို္င္သည္ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္းတြင္ တည္ရိွပါသည္။ စားဖိုမႈးသည္ အင္ဒီးယားလူမ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ အင္ဒီးယားအရသာစစ္စစ္ကို သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေလေကာင္းေလသန္႕ရျပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

Bawarchi Restaurant

 • အိႏၵိယ အစားစာ
 • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ | ဒံေပါက္ | ဒိုဆာ | အသုပ္ | သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္
 • ဗီဇာကတ္ | မာစတာကတ္
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • အဂၤလိပ္
 • သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +959253500002
 • 11:00 AM - 11:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • Alan Pya Pagoda Road, Dagon Township.
 • Facebook
 • Web Site
 • 60

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား