ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

65 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Chinese food
Shwe Kaung (Moe Kaung Road)

Shwe Kaung (Moe Kaung Road)

 • Chinese food
 • No.8, 16-Block, Moe Kaung Road , Yankin, Yankin, YANGON
Thai
Thai 47 ( Kyauk Kone Branch )

Thai 47 ( Kyauk Kone Branch )

 • Thai Others
 • No.31, Aung Zay Ya Road, Kyauk Kone, Yankin Township | Nearer Moe Kaung Traffic point., Yangon, Yankin, YANGON
Western
Epic Bar & Restaurant

Epic Bar & Restaurant

 • Western Thai
 • No. 41, Corner of Parami Road and Hnin Si Road, Yankin, Yankin, YANGON
Italian
Orzo Italian Restaurant @ Sedona Hotel

Orzo Italian Restaurant @ Sedona Hotel

 • Italian
 • No.1, Kabaraye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
Burmese
Foodsmith

Foodsmith

 • Burmese Chinese food South East Asian
 • No. 4, Pyi Tharyar Road, Baukhtaw, Yankin Tsp., Yangon., Yankin, YANGON
Chinese food
Cafe Saarbruken (Yankin Branch)

Cafe Saarbruken (Yankin Branch)

 • Chinese food
 • No.38/02, Shwe Ohn Pin Housing, Yanshin Street, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
Western
96 Cafe

96 Cafe

 • Western Others
 • Lot 39/02, Shwe Own Pin Housing, Yan Shing Street, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
Chinese food
Xi Yang Yang Long Bao ( Yankin )

Xi Yang Yang Long Bao ( Yankin )

 • Chinese food Others
 • No.20, Aung Zeya Road, Kyauk Kone, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ

YKKO Kyay-Oh & BBQ

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 10, Thit Sar Street, Yankin Yownship, Yangon, Yankin, YANGON
Chinese food
Chop Chop

Chop Chop

 • Chinese food
 • 3rd floor, Myanmar Plaza, 192 Kabar Aye Pagoda Road, Yankin Tsp., Yangon. , Yankin, YANGON
Western
Country Home Cafe & Saloon

Country Home Cafe & Saloon

 • Western Others
 • No 6A, Moe Kaung Road, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
Thai
Seafood Paragon

Seafood Paragon

 • Thai
 • No. 7A, Maegin Street, Yankin Township, Yangon., Yankin, YANGON
Chinese food
Du Fu Chinese Restaurant @ Sedona Hotel

Du Fu Chinese Restaurant @ Sedona Hotel

 • Chinese food
 • No.1, Kabaraye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
Others
Mr. Jones' Orphanage

Mr. Jones' Orphanage

 • Others
 • 3rd Floor, Myanmar Plaza, Kabaraye Pagoda Road, Yangon., Yankin, YANGON
Japanese food
Hana Japanese Restaurant

Hana Japanese Restaurant

 • Japanese food
 • No 3G, Kanbe Street, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
South East Asian
D' Cuisine @ Sedona Hotel

D' Cuisine @ Sedona Hotel

 • South East Asian Western Others
 • No.1, Kabaraye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
Others
Innwa Books & Cafe

Innwa Books & Cafe

 • Others
 • No. 206 D, 2nd floor, Myanmar Center (HAGL), Kabaraye pagoda Rd., Yankin Tsp., Yankin, YANGON
Others
Now & Then Coffee and Bakery

Now & Then Coffee and Bakery

 • Others
 • Corner of Thitsar Rd. and Moe Gaung Pagoda Rd., South Okkalapa Tsp., Yangon., Yankin, YANGON
Japanese food
Manpuku Myanmar - Tokyo BBQ Dining (Yankin Branch)

Manpuku Myanmar - Tokyo BBQ Dining (Yankin Branch)

 • Japanese food
 • 26-26B, Aung Zaya Road, Kyauk Kone, Yankin, Yankin, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Yankin Center Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Yankin Center Branch)

 • South East Asian Others
 • Yankin Center, Yankin Township, Yankin, YANGON
Burmese
The Beer Bar

The Beer Bar

 • Burmese Chinese food South East Asian Others
 • No. 52(A), Myintzu Street, Parami, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
Others
Lobby Lounge @ Sedona Hotel

Lobby Lounge @ Sedona Hotel

 • Others
 • No.1, Kabaraye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin Township, Yangon, Yankin, YANGON
South East Asian
Kel's Kitchen

Kel's Kitchen

 • South East Asian Western
 • No.388, Buiding No.1, Industrial road (1), Yankin Township, Yangon., Yankin, YANGON
Chinese food
Shwe Li BBQ ( Yankin )

Shwe Li BBQ ( Yankin )

 • Chinese food Others
 • No (1), Kabaraye Pagoda Rd, Yankin Township, Yangon., Yankin, YANGON