ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

6 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Others
Early Bird

Early Bird

 • Others
 • No.8, Thein Kyaung Road, Thanlyin,Yangon., Thanlyin, YANGON
Burmese
NILAR ( Thanlyin Branch )

NILAR ( Thanlyin Branch )

 • Burmese Indian
 • A-30/B-15, Bogyoke Nay Win Street, Myo Ma Zay, Thanlyin, Thanlyin, YANGON
Burmese
Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( Thanlyin )

Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( Thanlyin )

 • Burmese Indian
 • Kyouk Khout Pagoda, Thanlyin, Thanlyin, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (STAR CITY)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (STAR CITY)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Building (A-1), Wing (C), Middle Room, Star City, Thanlyin, Yangon., Thanlyin, YANGON
Burmese
Pwint Myanmar Restaurant

Pwint Myanmar Restaurant

 • Burmese Others
 • No.28, Kyike Khauk Pagoda Road, Thanlyin Township, Thanlyin, YANGON
Burmese
See Sein Myanmar Traditional Restaurant

See Sein Myanmar Traditional Restaurant

 • Burmese Others
 • No.82,Kyikekhauk Pagoda Road, Thanlyin Township, Thanlyin, YANGON