ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

the-platform-at-inya
The Platform at Inya

Mobile coupon and get deals!

The environment is quiet, atmosphere is clean and cozy.. ...


Creation
Creation Beauty & Spa

Mobile coupon and special discount!

One of the best spa in Yangon...

10 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

South East Asian
Zee Kwet Skybar

Zee Kwet Skybar

 • South East Asian Western Others
 • No 852 D/E, Shukhinthar Street, Tharketa Township, Yangon., Thaketa, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( AYARWUN-CITY MART )

YKKO Kyay-Oh & BBQ ( AYARWUN-CITY MART )

 • Burmese Chinese food Thai
 • Shop(06), No.(162/163), (7)Quater, Ayeyarwon Road, Myakwarnyo Housing, Thaketa Township, Yangon., Thaketa, YANGON
Burmese
Shwe Ya Thar (Tharkayta Branch)

Shwe Ya Thar (Tharkayta Branch)

 • Burmese Chinese food Others
 • Shu Khin Thar Road, Tharkayta Township., Thaketa, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Ayer Wun Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Ayer Wun Branch)

 • South East Asian Others
 • No 162,163, Mya Khwa Nyo Housing, 7 West Ward, Thaketa Township, Thaketa, YANGON
Others
Shake ( City Mart- Ayer Wun Branch )

Shake ( City Mart- Ayer Wun Branch )

 • Others
 • No 162,163, Mya Khwa Nyo Housing, 7 West Ward, Thaketa Township, Yangon, Thaketa, YANGON
Japanese food
Little Tokyo Sushi & Ramen

Little Tokyo Sushi & Ramen

 • Japanese food
 • Food Court,Shu Khin Thar ( Yangon Waterboom ), Yangon, Thaketa, YANGON
Burmese
Nilar Biryani & Cold Drink ( Thaketa Branch )

Nilar Biryani & Cold Drink ( Thaketa Branch )

 • Burmese Indian
 • Ayer Wun Main Road, 7Qtr, Thaketa Round, Thaketa, Thaketa, YANGON
Burmese
Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( TKT-2 )

Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( TKT-2 )

 • Burmese Indian
 • 4, Aye Yar Won Road, 7Ward, Thaketa , Thaketa, YANGON
Burmese
Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( TKT )

Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( TKT )

 • Burmese Indian
 • Building-A/12, Shu Khinn Thar Housing, 5 Ward, Shu Khinn Thar Main Road, Thaketa, Thaketa, YANGON
Burmese
Fairy Pastry Bakery & Restaurant

Fairy Pastry Bakery & Restaurant

 • Burmese South East Asian Others
 • No.532, Myint Taw Thar Road, 4 South Quarter, Thaketa Township, Yangon, Thaketa, YANGON