ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Skybar
Sky Bar @ Yangon International Hotel

Mobile coupon and get deals!

Great choice of Wine, Cocktails, Whisky, Beer ( Myanmar, Kirin ) and Choya Wine. ...


Sunny-Holiday
Sunny Holiday Restaurant

Mobile coupon and special discount!

Myanmar Food, Chinese Food and Thai Food..

45 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Thai
Amazing Thai Food (South Okkalapa Branch)

Amazing Thai Food (South Okkalapa Branch)

 • Thai Others
 • No.152,Parami Street, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Others
My Apple Cake & Coffee ( Thisar ,South Okkalapa )

My Apple Cake & Coffee ( Thisar ,South Okkalapa )

 • Others
 • Thisar Road, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Three Seasons Hotpot& BBQ Restaurant

Three Seasons Hotpot& BBQ Restaurant

 • Chinese food Thai Others
 • No.1228,Thisar Street, Between Waizayadanar and Thanthumar Road, South Okkalapa Tsp, South Okkalapa, YANGON
Others
My Apple Cake & Coffee ( Thanthumar Branch )

My Apple Cake & Coffee ( Thanthumar Branch )

 • Others
 • Thanthumar Road, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Others
My Apple Cake & Coffee (Yadanar ,South Okkalapa)

My Apple Cake & Coffee (Yadanar ,South Okkalapa)

 • Others
 • No.320,Yadanar Street, South Okkalapa Township. , South Okkalapa, YANGON
Burmese
Siberia, authentic taste of Rakhine's cuisine

Siberia, authentic taste of Rakhine's cuisine

 • Burmese Others
 • 973, Yadanar Road, 12 Qtr, South Oakalarpa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Saint Food Channel

Saint Food Channel

 • Burmese Chinese food Thai
 • No.469, Thit Sar Rd., (3) Quarter, South Okkalapa Tsp., Yangon., South Okkalapa, YANGON
Western
The Nomad Bar&Grill

The Nomad Bar&Grill

 • Western
 • No.68(B), Way Zayan Tar Road, South Oakalar Township, South Okkalapa, YANGON
Korean
Little Korea BBQ

Little Korea BBQ

 • Korean
 • No. 95H, Wai Za Yan Tar Road, South Oakalapa, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Seven Star Restaurant

Seven Star Restaurant

 • Chinese food Thai Others
 • No.460, Thisar Road , 3 Quarter, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Khaing Khaing Kyaw Myanmar Food Center-1

Khaing Khaing Kyaw Myanmar Food Center-1

 • Burmese
 • No.42 A, Parami Road & Corner of Waizayandar Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Korean
The Seoul Korean Restaurant

The Seoul Korean Restaurant

 • Korean South East Asian Others
 • No.142,Parami Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Thai
Mu Ka Hta Thai BBQ Restaurant ( South Oakalar )

Mu Ka Hta Thai BBQ Restaurant ( South Oakalar )

 • Thai
 • No.51, Thitsar Street, South Okkalar, South Okkalapa, YANGON
Burmese
A Mae Lat Yar (2) Restaurant

A Mae Lat Yar (2) Restaurant

 • Burmese Others
 • No.687, Thisar Road, 6 Quarter, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Others
WAKE n' BAKE Coffee & Bakery

WAKE n' BAKE Coffee & Bakery

 • Others
 • No. 914 (A), Thitsar Road, Soth Okkalapa Township, Yangon., South Okkalapa, YANGON
Chinese food
DIY Hot Pot & BBQ

DIY Hot Pot & BBQ

 • Chinese food South East Asian
 • 95/F, Waizayantar Road, South Oakalar Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Golden Pot Hotpot & Restaurant

Golden Pot Hotpot & Restaurant

 • Chinese food
 • No.809,corner of Waizayantar Road and Kyaw Thu Street, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Shwe Yone Lay Kyay Oh

Shwe Yone Lay Kyay Oh

 • Chinese food
 • No.43, Parami Road, South Oakkalarpa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Amari Kafe

Amari Kafe

 • Burmese Chinese food
 • No.655(B), Bya Ma So Road , South Okkalapa Township Yangon, Myanmar, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Mala Kitchen

Mala Kitchen

 • Chinese food
 • No.1188,1189, Yadanar Road, South Oakkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
99 Hot Pot

99 Hot Pot

 • Chinese food
 • Corner of Waizayantar Road & Gandamar Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (WAIZAYANDAR CITY MART)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (WAIZAYANDAR CITY MART)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Shop (06), No. 56,56,58, (8) Quarter, Waizayantar Rd., South Okkalapa Tsp., Yangon., South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Lu Min Thar Foods Corner

Lu Min Thar Foods Corner

 • Chinese food Thai
 • Buliding C, Room-6, Corner of Thanthumar Road and Myin Thar 11 street,South Okkalapa, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Happy Cafe and Noodles (W.Z.D Branch)

Happy Cafe and Noodles (W.Z.D Branch)

 • Burmese Chinese food Italian
 • No. 54, 56, 58, City Mart Waizayandar, Waizayandar Rd., South Okkalapa Tsp., Yangon., South Okkalapa, YANGON