ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

45 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Korean
The Seoul Korean Restaurant

The Seoul Korean Restaurant

 • Korean South East Asian Others
 • No.142,Parami Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Thai
Mu Ka Hta Thai BBQ Restaurant ( South Oakalar )

Mu Ka Hta Thai BBQ Restaurant ( South Oakalar )

 • Thai
 • No.51, Thitsar Street, South Okkalar, South Okkalapa, YANGON
Thai
Amazing Thai Food (South Okkalapa Branch)

Amazing Thai Food (South Okkalapa Branch)

 • Thai Others
 • No.152,Parami Street, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
A Mae Lat Yar (2) Restaurant

A Mae Lat Yar (2) Restaurant

 • Burmese Others
 • No.687, Thisar Road, 6 Quarter, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Three Seasons Hotpot& BBQ Restaurant

Three Seasons Hotpot& BBQ Restaurant

 • Chinese food Thai Others
 • No.1228,Thisar Street, Between Waizayadanar and Thanthumar Road, South Okkalapa Tsp, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Siberia, authentic taste of Rakhine's cuisine

Siberia, authentic taste of Rakhine's cuisine

 • Burmese Others
 • 973, Yadanar Road, 12 Qtr, South Oakalarpa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Others
WAKE n' BAKE Coffee & Bakery

WAKE n' BAKE Coffee & Bakery

 • Others
 • No. 914 (A), Thitsar Road, Soth Okkalapa Township, Yangon., South Okkalapa, YANGON
Chinese food
DIY Hot Pot & BBQ

DIY Hot Pot & BBQ

 • Chinese food South East Asian
 • 95/F, Waizayantar Road, South Oakalar Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Golden Pot Hotpot & Restaurant

Golden Pot Hotpot & Restaurant

 • Chinese food
 • No.809,corner of Waizayantar Road and Kyaw Thu Street, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Shwe Yone Lay Kyay Oh

Shwe Yone Lay Kyay Oh

 • Chinese food
 • No.43, Parami Road, South Oakkalarpa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Amari Kafe

Amari Kafe

 • Burmese Chinese food
 • No.655(B), Bya Ma So Road , South Okkalapa Township Yangon, Myanmar, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Mala Kitchen

Mala Kitchen

 • Chinese food
 • No.1188,1189, Yadanar Road, South Oakkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
99 Hot Pot

99 Hot Pot

 • Chinese food
 • Corner of Waizayantar Road & Gandamar Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (WAIZAYANDAR CITY MART)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (WAIZAYANDAR CITY MART)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Shop (06), No. 56,56,58, (8) Quarter, Waizayantar Rd., South Okkalapa Tsp., Yangon., South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Lu Min Thar Foods Corner

Lu Min Thar Foods Corner

 • Chinese food Thai
 • Buliding C, Room-6, Corner of Thanthumar Road and Myin Thar 11 street,South Okkalapa, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Happy Cafe and Noodles (W.Z.D Branch)

Happy Cafe and Noodles (W.Z.D Branch)

 • Burmese Chinese food Italian
 • No. 54, 56, 58, City Mart Waizayandar, Waizayandar Rd., South Okkalapa Tsp., Yangon., South Okkalapa, YANGON
Burmese
Min Lan Seafood Restaurant ( South Oakalar )

Min Lan Seafood Restaurant ( South Oakalar )

 • Burmese Thai Others
 • No.69, Waizayander Road, Aung Yadanar Point ( Traffic Light ), South Oakalar Township, Yangon., South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Prime Bar

Prime Bar

 • Chinese food South East Asian Western Thai
 • No.(49), Corner of Parami Road & MyintZu Street , South Okkalapa Tsp., Yangon., South Okkalapa, YANGON
Others
CHARM 66 Brazilian Steak House

CHARM 66 Brazilian Steak House

 • Others
 • No.66, Waizayantar Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
BB Cake & Coffee

BB Cake & Coffee

 • Burmese Italian
 • No-48,Corner of Parami & Myint Zu Road, Yankin Township, Yangon., South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Koe Kant Chinese Restaurant ( South Okkalapa )

Koe Kant Chinese Restaurant ( South Okkalapa )

 • Chinese food Others
 • No.128, Than Thu Mar Road, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Waizayanda Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Waizayanda Branch)

 • South East Asian Others
 • No 54,56,58, Wai Zayandar Road, 8/Setmhu Ward, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Others
My Apple Cake & Coffee ( Thanthumar Branch )

My Apple Cake & Coffee ( Thanthumar Branch )

 • Others
 • Thanthumar Road, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Yuki Thai Modern thai food & cafe

Yuki Thai Modern thai food & cafe

 • Chinese food Korean Thai
 • 13/855, than thu mar road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON