ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

the-platform-at-inya
The Platform at Inya

Mobile coupon and get deals!

The environment is quiet, atmosphere is clean and cozy.. ...


Creation
Creation Beauty & Spa

Mobile coupon and special discount!

One of the best spa in Yangon...

45 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Chinese food
Seven Star Restaurant

Seven Star Restaurant

 • Chinese food Thai Others
 • No.460, Thisar Road , 3 Quarter, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Lily Noodle House

Lily Noodle House

 • Chinese food Japanese food South East Asian Italian Thai
 • No. 129, Parami Road, (5) quarter, South Oakkalar, Yangon., South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Koe Kant Chinese Restaurant ( South Okkalapa )

Koe Kant Chinese Restaurant ( South Okkalapa )

 • Chinese food Others
 • No.128, Than Thu Mar Road, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
DIY Hot Pot & BBQ

DIY Hot Pot & BBQ

 • Chinese food South East Asian
 • 95/F, Waizayantar Road, South Oakalar Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Siberia, authentic taste of Rakhine's cuisine

Siberia, authentic taste of Rakhine's cuisine

 • Burmese Others
 • 973, Yadanar Road, 12 Qtr, South Oakalarpa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Thai
Amazing Thai Food (South Okkalapa Branch)

Amazing Thai Food (South Okkalapa Branch)

 • Thai Others
 • No.152,Parami Street, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Others
My Apple Cake & Coffee ( Thisar ,South Okkalapa )

My Apple Cake & Coffee ( Thisar ,South Okkalapa )

 • Others
 • Thisar Road, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Three Seasons Hotpot& BBQ Restaurant

Three Seasons Hotpot& BBQ Restaurant

 • Chinese food Thai Others
 • No.1228,Thisar Street, Between Waizayadanar and Thanthumar Road, South Okkalapa Tsp, South Okkalapa, YANGON
Others
My Apple Cake & Coffee ( Thanthumar Branch )

My Apple Cake & Coffee ( Thanthumar Branch )

 • Others
 • Thanthumar Road, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Others
My Apple Cake & Coffee (Yadanar ,South Okkalapa)

My Apple Cake & Coffee (Yadanar ,South Okkalapa)

 • Others
 • No.320,Yadanar Street, South Okkalapa Township. , South Okkalapa, YANGON
Burmese
Saint Food Channel

Saint Food Channel

 • Burmese Chinese food Thai
 • No.469, Thit Sar Rd., (3) Quarter, South Okkalapa Tsp., Yangon., South Okkalapa, YANGON
Western
The Nomad Bar&Grill

The Nomad Bar&Grill

 • Western
 • No.68(B), Way Zayan Tar Road, South Oakalar Township, South Okkalapa, YANGON
Korean
Little Korea BBQ

Little Korea BBQ

 • Korean
 • No. 95H, Wai Za Yan Tar Road, South Oakalapa, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Khaing Khaing Kyaw Myanmar Food Center-1

Khaing Khaing Kyaw Myanmar Food Center-1

 • Burmese
 • No.42 A, Parami Road & Corner of Waizayandar Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Korean
The Seoul Korean Restaurant

The Seoul Korean Restaurant

 • Korean South East Asian Others
 • No.142,Parami Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Thai
Mu Ka Hta Thai BBQ Restaurant ( South Oakalar )

Mu Ka Hta Thai BBQ Restaurant ( South Oakalar )

 • Thai
 • No.51, Thitsar Street, South Okkalar, South Okkalapa, YANGON
Burmese
A Mae Lat Yar (2) Restaurant

A Mae Lat Yar (2) Restaurant

 • Burmese Others
 • No.687, Thisar Road, 6 Quarter, South Okkalapa Township, South Okkalapa, YANGON
Others
WAKE n' BAKE Coffee & Bakery

WAKE n' BAKE Coffee & Bakery

 • Others
 • No. 914 (A), Thitsar Road, Soth Okkalapa Township, Yangon., South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Golden Pot Hotpot & Restaurant

Golden Pot Hotpot & Restaurant

 • Chinese food
 • No.809,corner of Waizayantar Road and Kyaw Thu Street, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Shwe Yone Lay Kyay Oh

Shwe Yone Lay Kyay Oh

 • Chinese food
 • No.43, Parami Road, South Oakkalarpa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
Amari Kafe

Amari Kafe

 • Burmese Chinese food
 • No.655(B), Bya Ma So Road , South Okkalapa Township Yangon, Myanmar, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
Mala Kitchen

Mala Kitchen

 • Chinese food
 • No.1188,1189, Yadanar Road, South Oakkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Chinese food
99 Hot Pot

99 Hot Pot

 • Chinese food
 • Corner of Waizayantar Road & Gandamar Road, South Okkalapa Township, Yangon, South Okkalapa, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (WAIZAYANDAR CITY MART)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (WAIZAYANDAR CITY MART)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Shop (06), No. 56,56,58, (8) Quarter, Waizayantar Rd., South Okkalapa Tsp., Yangon., South Okkalapa, YANGON