ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

111 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Others
Swensen's (Myay Ni Gone)

Swensen's (Myay Ni Gone)

 • Others
 • Ground Floor, Dagon Center II, Myay Ni Gone, Sanchaung Tsp., Yangon., Sanchaung, YANGON
Burmese
SHWE MATE

SHWE MATE

 • Burmese Chinese food
 • No. 47/ B, Shin Saw Pu Rd., Myay Ni Gone, Sanchaung Tsp., Yangon., Sanchaung, YANGON
Thai
My Siam Thai Restaurant

My Siam Thai Restaurant

 • Thai
 • No.13,Corner of Tha Pyay Nyo Street & Sanchaung street ( near Wine Star ), Sanchaung Tsp, Yangon, Sanchaung, YANGON
Burmese
Hka Hku Kachin Traditional Food

Hka Hku Kachin Traditional Food

 • Burmese
 • No.8 , Chan Thar Street , San Chaung Township , Yangon ., Sanchaung, YANGON
Western
Empress Restaurant

Empress Restaurant

 • Western Thai
 • No. 341, Pyay Road, Sanchaung Tsp, Yangon., Sanchaung, YANGON
Chinese food
Shwe Apple Hot Pot (Sanchaung)

Shwe Apple Hot Pot (Sanchaung)

 • Chinese food Others
 • No.138,Sanchaung Street, Sanchaung Township, Yangon, Sanchaung, YANGON
Japanese food
TOKYO COFFEE cafe & bar

TOKYO COFFEE cafe & bar

 • Japanese food
 • Pa/25, Padonmar Street, Shinsawpu Quarter, Sanchaung Township, Yangon., Sanchaung, YANGON
Others
Baker Secrets ( Sanchaung )

Baker Secrets ( Sanchaung )

 • Others
 • No 139, Ground Floor, Bagayar Street, Sanchaung Township, Yangon., Sanchaung, YANGON
Chinese food
365 The Terrace

365 The Terrace

 • Chinese food Thai
 • Myay Ni Gone City Mart, Ground Floor, Sanchaung Township, Yangon, Sanchaung, YANGON
Thai
Sate Kyite Seafood Restaurant

Sate Kyite Seafood Restaurant

 • Thai
 • 47/B, Shin Su Pu Road, Aung Chan Thar Ward , Sanchaung, Sanchaung, YANGON
Thai
Sawadee Thai Food

Sawadee Thai Food

 • Thai Others
 • 5th floor, Dagon Center II, Myaynigone, Sanchaung Tsp., Yangon., Sanchaung, YANGON
Japanese food
Oishii Sushi ( Myaynigone )

Oishii Sushi ( Myaynigone )

 • Japanese food
 • 77B,Shin Saw Pu Road, Sanchaung Township, Yangon, Sanchaung, YANGON
Chinese food
Freedom Cafe (Sanchaung Branch)

Freedom Cafe (Sanchaung Branch)

 • Chinese food Western Thai Others
 • No.81, Panhlaing Road, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar, Sanchaung, YANGON
Western
The Penthouse Sky Bar Lounge

The Penthouse Sky Bar Lounge

 • Western
 • 271-273, Bar gayar St, Park Side One, Myay Ni Gone, Yangon., Sanchaung, YANGON
Japanese food
 Fuji Japanese Restaurant (Market Place)

Fuji Japanese Restaurant (Market Place)

 • Japanese food Thai
 • Market Place (City Mart), Dhamazedi Road, Sanchaung, Sanchaung, YANGON
Burmese
Happy Family (5)

Happy Family (5)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Natural World Play Ground, People Park, Sanchaung Tsp., Yangon. , Sanchaung, YANGON
Italian
Cafe Caesar (Myay Ni Gone Branch)

Cafe Caesar (Myay Ni Gone Branch)

 • Italian Others
 • No.86, Shin Saw Pu Road,Myay Ni Gone, Sanchaung Township, Yangon., Sanchaung, YANGON
Burmese
Myoe Myit Tar

Myoe Myit Tar

 • Burmese
 • No. 11 (A), Myay Nu Street, Sanchaung Tsp., Yangon., Sanchaung, YANGON
Others
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

 • Others
 • No.4, Nyaung Tone Street, Sanchaung Township, Yangon., Sanchaung, YANGON
Chinese food
Cocoon Cafe and Bar

Cocoon Cafe and Bar

 • Chinese food Western Thai
 • 22/24, Corner of Shin Saw Pu & Baho road, Sanchaung Township, Yangon, Sanchaung, YANGON
Chinese food
Shwe Lar Hot Pot (Sanchaung Branch)

Shwe Lar Hot Pot (Sanchaung Branch)

 • Chinese food Thai Others
 • No.231, Pyay Road, Shin Saw Pu Ward, City Mart center, Sanchaung Township, Sanchaung, YANGON
Chinese food
777 Beer and Restaurant

777 Beer and Restaurant

 • Chinese food Thai
 • No.(1,2,3), Sanchaung Street, Shin Saw Pu Quarter, Sanchaung Township, Sanchaung, YANGON
Burmese
Yummy Yeah Food House

Yummy Yeah Food House

 • Burmese
 • No.27, Padonmar Street, Sanchaung Township, Yangon, Sanchaung, YANGON
Others
Manaw Cherry Kachin Traditional Food

Manaw Cherry Kachin Traditional Food

 • Others
 • No.167, Corner of Bagaya Road & Kyun Taw Street, Sanchaung Township, Yangon, Sanchaung, YANGON