ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Skybar
Sky Bar @ Yangon International Hotel

Mobile coupon and get deals!

Great choice of Wine, Cocktails, Whisky, Beer ( Myanmar, Kirin ) and Choya Wine. ...


Sunny-Holiday
Sunny Holiday Restaurant

Mobile coupon and special discount!

Myanmar Food, Chinese Food and Thai Food..

114 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Thai
Khraw Thai

Khraw Thai

 • Thai Others
 • No - 70, Kyun Taw Road, Myaung Mya Street, Sanchaung Tsp., Yangon., Sanchaung, YANGON
Chinese food
Wa Tote Kyee (BBQ Buffet Restaurant)

Wa Tote Kyee (BBQ Buffet Restaurant)

 • Chinese food Others
 • 230, Bargayar Road, Upstairs of Ice Berry Bakery, Sanchaung, Sanchaung, YANGON
Chinese food
Red Hot Mala Joint

Red Hot Mala Joint

 • Chinese food
 • 3, May Ni Gone, Poster Park, Sanshaung, Sanchaung, YANGON
Western
Juice Box

Juice Box

 • Western Others
 • Sanchaung Road, Myaynigone, Sanchaung Township, Yangon., Sanchaung, YANGON
Others
Two Peck Crispy Chicken

Two Peck Crispy Chicken

 • Others
 • Bargayar Road, Sanchaung Township, Sanchaung, YANGON
Burmese
Happy Family (5)

Happy Family (5)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Natural World Play Ground, People Park, Sanchaung Tsp., Yangon. , Sanchaung, YANGON
Burmese
Happy Family (4)

Happy Family (4)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Level-5, Dagon Center Shopping Mall (2), Myay Ni Gone, Sanchaung, Sanchaung, YANGON
Burmese
Happy Family (3)

Happy Family (3)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Natural World Play Ground, People Park, Sanchaung, Sanchaung, YANGON
Burmese
Happy Family (2)

Happy Family (2)

 • Burmese Chinese food Thai
 • 176, Top of Baho st and Phyar Pon st, Sanchaung, Sanchaung, YANGON
Burmese
Simple Traditional Food Restaurant

Simple Traditional Food Restaurant

 • Burmese
 • No.80 (A), Mingalar Street, Sanchaung Township, Sanchaung, YANGON
Burmese
Daisy Food Center (Myay Ni Gone)

Daisy Food Center (Myay Ni Gone)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Pyi Thu Yin Pyin, Myay Ni Gone, Sanchaung Tsp., Yangon., Sanchaung, YANGON
Burmese
Loi Sam Sip

Loi Sam Sip

 • Burmese South East Asian Thai
 • No. 31, Shin Saw Pu Road, Sanchaung Township, Yangon., Sanchaung, YANGON
Chinese food
Mya Sabei Classic Bakery ( Sanchaung Branch )

Mya Sabei Classic Bakery ( Sanchaung Branch )

 • Chinese food Others
 • No.116 ( B ),West Myay Ni Gone Street & Near City Mart, Sanchaung Township, Sanchaung, YANGON
Western
Heineken

Heineken

 • Western
 • Sanchaung, Sanchaung, YANGON
Thai
My House Cafe

My House Cafe

 • Thai Others
 • No.57, Sanchaung Road, Min Street, Sanchaung Township, Yangon, Sanchaung, YANGON
Chinese food
Shwe Lar Hot Pot (Sanchaung Branch)

Shwe Lar Hot Pot (Sanchaung Branch)

 • Chinese food Thai Others
 • No.231, Pyay Road, Shin Saw Pu Ward, City Mart center, Sanchaung Township, Sanchaung, YANGON
Burmese
Hka Hku Kachin Traditional Food

Hka Hku Kachin Traditional Food

 • Burmese
 • No.8 , Chan Thar Street , San Chaung Township , Yangon ., Sanchaung, YANGON
Others
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

 • Others
 • No.4, Nyaung Tone Street, Sanchaung Township, Yangon., Sanchaung, YANGON
Chinese food
Organic Spicy

Organic Spicy

 • Chinese food Others
 • at No.14, Sanchaung Road, Corner of Tha Pyay Nyo Street, Sanchaung, YANGON
Chinese food
Freedom Cafe (Sanchaung Branch)

Freedom Cafe (Sanchaung Branch)

 • Chinese food Western Thai Others
 • No.81, Panhlaing Road, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar, Sanchaung, YANGON
Thai
Sawadee Thai Food

Sawadee Thai Food

 • Thai Others
 • 5th floor, Dagon Center II, Myaynigone, Sanchaung Tsp., Yangon., Sanchaung, YANGON
South East Asian
The Corner Bar and Dining

The Corner Bar and Dining

 • South East Asian Italian Western
 • No. 166, Sanchaung Street, Near Myay Ni Gone City Mart, Sanchaung Tsp., Yangon., Sanchaung, YANGON
Japanese food
Coffee Circle Restaurant

Coffee Circle Restaurant

 • Japanese food Western Thai Others
 • No.107 (A), Dhamma Zedi Road,Sanchaung Tsp,Yangon, Sanchaung, YANGON
Chinese food
Pan Swel Taw Thai Express Cafe ( Dagon Center 2 )

Pan Swel Taw Thai Express Cafe ( Dagon Center 2 )

 • Chinese food Western Thai
 • Level 4, Dagoon Center 2, Sanchaung Township,Yangon., Sanchaung, YANGON