ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

the-platform-at-inya
The Platform at Inya

Mobile coupon and get deals!

The environment is quiet, atmosphere is clean and cozy.. ...


Creation
Creation Beauty & Spa

Mobile coupon and special discount!

One of the best spa in Yangon...

30 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Burmese
Café Burma

Café Burma

 • Burmese Chinese food Western Others
 • Unit-107, No.53, Kannar Road, Stand Square , Pabedan Township, Pabedan, YANGON
Chinese food
Cafe Genius (Pabedan)

Cafe Genius (Pabedan)

 • Chinese food Western Thai Others
 • No. 220, 31 Streets, PabedanTownship, Yangon., Pabedan, YANGON
Burmese
Vestige Cafe 2

Vestige Cafe 2

 • Burmese Chinese food South East Asian Italian Thai
 • Streat, 5th floor, Junction City, Pabedan Township, Yangon., Pabedan, YANGON
Indian
Indian Chef Restaurant

Indian Chef Restaurant

 • Indian Others
 • No.216,Between 31 & 32 Street, Anawarhta Road, Pabaden Township, Pabedan, YANGON
Chinese food
Golden Duck (Strand Road)

Golden Duck (Strand Road)

 • Chinese food Thai
 • 222/224, Strand Road, Pabeldan Township, Pabedan, YANGON
Indian
Nepali & Indian Food

Nepali & Indian Food

 • Indian
 • 648, Merchant Road, 29th-Shwe Bon Thar Road, Panbeldan Township , Pabedan, YANGON
Others
Golden Pho Café & Restaurant (Junction City)

Golden Pho Café & Restaurant (Junction City)

 • Others
 • 5th floor, Junction City Shopping Mall, Pabedan Township , Pabedan, YANGON
Burmese
Food Streat

Food Streat

 • Burmese Chinese food Korean South East Asian Western
 • Level 5, Junction City, Corner of Bogyoke Road and Shwedagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon, Pabedan, YANGON
Burmese
Shwepalin (Shop 15 - Junction City)

Shwepalin (Shop 15 - Junction City)

 • Burmese Chinese food
 • Level 5, Junction City, Pabedan Tsp., Yangon., Pabedan, YANGON
Others
BreadTalk Myanmar

BreadTalk Myanmar

 • Others
 • Level 1, Junction City, Corner of Bogyoke Road and Shwedagon Pagoda Road, Pabedan Township, Yangon, Pabedan, YANGON
South East Asian
Freedom Cafe (Pabedan Branch)

Freedom Cafe (Pabedan Branch)

 • South East Asian Western Thai
 • No.229, 32 street upper block, Beside of hotel clover, Pabedan Tsp., Yangon, Pabedan, YANGON
Japanese food
Fuji Japanese Restaurant (Junction City)

Fuji Japanese Restaurant (Junction City)

 • Japanese food
 • Junction City, Level 3, Corner of Bogyoke Aung San & Shwe Da Gone Pagoda Road, Pabedon Township, Pabedan, YANGON
Western
Bar Boon (FMI Center)

Bar Boon (FMI Center)

 • Western
 • No. 380, Bo Gyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon., Pabedan, YANGON
Others
KFC Myanmar ( Pabedan Branch )

KFC Myanmar ( Pabedan Branch )

 • Others
 • No.375, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon, Pabedan, YANGON
Others
Chatime (Junction City Branch)

Chatime (Junction City Branch)

 • Others
 • Corner of Bogyoke Aung San Road, Shwedagaon Pagoda Road, Yangon, Pabedan, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Parkson FMI Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Parkson FMI Branch)

 • South East Asian Others
 • Parkson FMI Center, No 380, General Aung San Street, Pabedan Township, Pabedan, YANGON
Italian
Pizza Hut Myanmar (Junction City)

Pizza Hut Myanmar (Junction City)

 • Italian Western
 • Level 4, Junction City, Pabeden Township, Yangon , Pabedan, YANGON
Chinese food
YKKO Kyay-Oh & BBQ (Junction City)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (Junction City)

 • Chinese food Thai Others
 • Room (508/509), 5th Floor, Junciton City Shopping Mall, Pabadan, Pabedan, YANGON
Western
Astons Specialties Yangon (Junction City)

Astons Specialties Yangon (Junction City)

 • Western Others
 • Unit 506 (B), Corner of Bogyoke Aung San Road & Shwe Dagon Pagoda Road, Pabadan Tsp, Pabedan, YANGON
South East Asian
Ayam Penyet AP Restaurant ( Junction City )

Ayam Penyet AP Restaurant ( Junction City )

 • South East Asian Others
 • Food Streat, 5th floor, Junction City, Pabedan Township, Yangon., Pabedan, YANGON
South East Asian
The Chicken Rice Shop Myanmar (Junction City)

The Chicken Rice Shop Myanmar (Junction City)

 • South East Asian
 • Level-4, Junction City, Pabedan, Pabedan, YANGON
Thai
Black Canyon Coffee Myanmar ( Junction City )

Black Canyon Coffee Myanmar ( Junction City )

 • Thai
 • 5th floor of Junction City, Corner of Bogyoke Aung San Rd & Shwe Dagon Pagoda Rd, Pabedan Tsp,Yangon, Pabedan, YANGON
Burmese
Nilar Biryani & Cold Drink ( Pabedan )

Nilar Biryani & Cold Drink ( Pabedan )

 • Burmese Indian
 • 216, Anawrahta Road, Pabedan, Pabedan, YANGON
South East Asian
Ya Kun Coffee & Toast (FMI Center)

Ya Kun Coffee & Toast (FMI Center)

 • South East Asian
 • No.380, Level (1), FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp., Yangon., Pabedan, YANGON