ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

3 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Chinese food
Yunnan BBQ ( Hlaing Thayar Branch )

Yunnan BBQ ( Hlaing Thayar Branch )

  • Chinese food
  • 21-A, Yangon-Pathein Main Road, Hlaing Tha Yar, Other, YANGON
Thai
Fresh Thai ( San Yeik Nyein Ga Mone Pwint Center)

Fresh Thai ( San Yeik Nyein Ga Mone Pwint Center)

  • Thai
  • 4th floor of Ga Mone Pwint Mall ( San Yeik Nyein ),Insein Road, Hlaing Township, Yangon, Other, YANGON
Chinese food
Union Bar and Grill

Union Bar and Grill

  • Chinese food Western
  • 42 Strand Road, Left corner of the Myanmar Red Cross Building, Botahtaung Township , Yangon., Other, YANGON