ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

the-platform-at-inya
The Platform at Inya

Mobile coupon and get deals!

The environment is quiet, atmosphere is clean and cozy.. ...


Creation
Creation Beauty & Spa

Mobile coupon and special discount!

One of the best spa in Yangon...

17 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Chinese food
Pwint Thit San Family KTV (North Oakalar)

Pwint Thit San Family KTV (North Oakalar)

 • Chinese food Others
 • No.Nga/165, Thudama Road, North Oakalar Township, Yangon, North Okkalapa, YANGON
Others
My Apple Cake & Coffee ( North Okkalapa Branch )

My Apple Cake & Coffee ( North Okkalapa Branch )

 • Others
 • Thudama Road, North Okkalapa Township., North Okkalapa, YANGON
Chinese food
Pwint Thit San Tea Shop (North Oakalar)

Pwint Thit San Tea Shop (North Oakalar)

 • Chinese food Thai Others
 • No.Nga/165, Thudama Road, North Oakalar Township, North Okkalapa, YANGON
Burmese
Freshies Food Myanmar

Freshies Food Myanmar

 • Burmese Chinese food Korean Thai Others
 • No.304 (B ),Kay Mar Thi Road, North Okkalapa Township, North Okkalapa, YANGON
Others
Shake ( Kan Thar Yar Park- Sein Gay Har)

Shake ( Kan Thar Yar Park- Sein Gay Har)

 • Others
 • Kan Thar Yar Park, Sein Gay Har, North Okkalapa Township, Yangon, North Okkalapa, YANGON
Others
Shake ( North Okkalapa )

Shake ( North Okkalapa )

 • Others
 • No.938, Thu Dhamar Road and Ayer Street,North Okkalapa Township, Yangon, North Okkalapa, YANGON
Others
Sky Cafe

Sky Cafe

 • Others
 • No. S1/6, Thudamar Road, North Okkalapa Tsp., Yangon., North Okkalapa, YANGON
Chinese food
Mya Nan Taw Restaurant

Mya Nan Taw Restaurant

 • Chinese food Others
 • No.291, Kaymarthi Road, North Okkalapa Township., North Okkalapa, YANGON
Burmese
Maharnwe Food Center

Maharnwe Food Center

 • Burmese Chinese food South East Asian Thai
 • S1/No. (7.8 ),Thudamar Road, North Okkalapa Township, Yangon, North Okkalapa, YANGON
Thai
M Cube Hot Pot & Grill

M Cube Hot Pot & Grill

 • Thai Others
 • No 676, Thudhammar Road, North Okkalapa Township, Yangon, North Okkalapa, YANGON
Burmese
NILAR ( North Oakalar )

NILAR ( North Oakalar )

 • Burmese Indian
 • 5/6/7/8, Thu Damar Main Road, North Oakalar, North Okkalapa, YANGON
Burmese
Nilar Biryani & Cold Drink ( N/Oakalar Branch-2 )

Nilar Biryani & Cold Drink ( N/Oakalar Branch-2 )

 • Burmese Indian
 • 18/19, Thudamar Road, Zamyin Zwel Qtr, North Oakalar, North Okkalapa, YANGON
Burmese
 Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( N/OKL-3 )

Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( N/OKL-3 )

 • Burmese Indian
 • 733, Nya-Ward, Waibargi Road, North Oakalar, North Okkalapa, YANGON
Burmese
Pann Hlay

Pann Hlay

 • Burmese
 • အမွတ္ ၁၀၃၉၊ သုဓၶမာလမ္းမၾကီး (ဝဇီရာမွတ္တိုင္အနီး)၊ (င)ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။, North Okkalapa, YANGON
Burmese
 Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( N/Oklp-2 )

Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( N/Oklp-2 )

 • Burmese Indian
 • 792, Thudamar Main Road, North Oakalar Township, North Okkalapa, YANGON
Burmese
 Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( N/Oklp-1)

Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink ( N/Oklp-1)

 • Burmese Indian
 • 234, Thudamar Road, Noth Oapkalar, North Okkalapa, YANGON