ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

the-platform-at-inya
The Platform at Inya

Mobile coupon and get deals!

The environment is quiet, atmosphere is clean and cozy.. ...


Creation
Creation Beauty & Spa

Mobile coupon and special discount!

One of the best spa in Yangon...

28 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Western
The Promise Restaurant & Cafe

The Promise Restaurant & Cafe

 • Western
 • No.141, Thein Phyu Road, Mingalar Taung Nyunt Township,Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Chinese food
 Mya Sabei Classic Bakery ( Migalartaungnyunt )

Mya Sabei Classic Bakery ( Migalartaungnyunt )

 • Chinese food Others
 • No.90,Banyar Dala Street, Mingalar Taung Nyunt Tsp., Mingalar Taungnyunt, YANGON
Chinese food
Foodfare Fusion Kitchen (Daw Thein Tin Road)

Foodfare Fusion Kitchen (Daw Thein Tin Road)

 • Chinese food Indian Western Thai Others
 • No.60, Daw Thein Tin Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Indian
The Taj Restaurant

The Taj Restaurant

 • Indian Others
 • No.B-9,Aung San Stadium, Noth Stand ,Upper Pansodan Road, Mingalar Taung Nyunt Township., Mingalar Taungnyunt, YANGON
Chinese food
Yin Fong Seafood Restaurant

Yin Fong Seafood Restaurant

 • Chinese food
 • No.171,Upper Pansoedan Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
South East Asian
Healthy Me

Healthy Me

 • South East Asian Western Others
 • No. 86, Bo Gyoke Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp., Yangon., Mingalar Taungnyunt, YANGON
Others
Frosting Cat

Frosting Cat

 • Others
 • No.37/39,94th Street (lower block),Kantawlay, Mingalar Taungnyount Township, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Indian
Esperado Roof Top Bar & Restaurant

Esperado Roof Top Bar & Restaurant

 • Indian Thai Others
 • No.23, 9th floor of Esperado Hotel, Kan Yeik Thar Road, Mingalar Taung Nyunt Township., Yangon., Mingalar Taungnyunt, YANGON
Japanese food
Rio Grande Coffee

Rio Grande Coffee

 • Japanese food Western Others
 • No. 51, 87 Street, Daw Thein Tin Road, Mingalar Taung Nyunt, Yangon., Mingalar Taungnyunt, YANGON
Burmese
Karaweik Palace

Karaweik Palace

 • Burmese Western Others
 • Kandawgyi Nature Park , Mingalar Taungnyunt, YANGON
Western
Q-Bar ( Kandawgyi Palace Hotel )

Q-Bar ( Kandawgyi Palace Hotel )

 • Western
 • Kan Yeik Tha Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
South East Asian
Veranda Bar @ Rose Garden Hotel

Veranda Bar @ Rose Garden Hotel

 • South East Asian Western
 • 171 Upper Pansodan Rd, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
South East Asian
The Portico Cafe & Lounge

The Portico Cafe & Lounge

 • South East Asian Western
 • # 171 Upper Pansodan | Rose Garden Hotel, Minglar Taung Nyunt Township, Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Italian
AV’s Indian Food Restaurant

AV’s Indian Food Restaurant

 • Italian Others
 • No.76,80/,Banyardala Road, Masalar Sat, Mingalar Taung Nyunt Township, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Chinese food
Pad Thai Restaurant

Pad Thai Restaurant

 • Chinese food Thai Others
 • Mya Yar Gone Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon., Mingalar Taungnyunt, YANGON
Others
Foyer Bistro @ Rose Garden Hotel

Foyer Bistro @ Rose Garden Hotel

 • Others
 • No.171,Upper Pansodan Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Western
Thiri Cafe @ Kandawgyi Palace Hotel

Thiri Cafe @ Kandawgyi Palace Hotel

 • Western
 • Inside Kandawgyi Palace Hotel | Kan Yeik Tha Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Western
Rachel's Restaurant

Rachel's Restaurant

 • Western Others
 • Kan Yeik Tha Road, Mindalar Taung Nyunt Township,Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Shwe Mya Yar Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Shwe Mya Yar Branch)

 • South East Asian Others
 • Shwe Mya Yar Tower, Mya Yar Gone Street, Mingalar Taung Nyunt Township, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Others
Kokant Koufu Hot Pot Restaurant

Kokant Koufu Hot Pot Restaurant

 • Others
 • Kanadaw Gyi Garden, Kandawgyi Nature Park, Mingalar Taung Nyunt Township, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Others
Golden Pho Restaurant ( Mingalar TaungNyunt )

Golden Pho Restaurant ( Mingalar TaungNyunt )

 • Others
 • No.23, U Aung Myat Road , Mingalar Taung Nyunt Township, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Chinese food
Taste Paradise Chinese Restaurant

Taste Paradise Chinese Restaurant

 • Chinese food
 • Kan Yeik Tha Road (Inside the Kandawgyi Palace Hotel), Mingala Taungnyunt Township, Yangon, Mingalar Taungnyunt, YANGON
Indian
Singapore Banana Leaf

Singapore Banana Leaf

 • Indian Italian Others
 • No.23, G-1, 2, Ground Floor, Golden View Tower, U Aung Myat Road, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon., Mingalar Taungnyunt, YANGON
Chinese food
Shwe Li Hline BBQ (Pansoedan)

Shwe Li Hline BBQ (Pansoedan)

 • Chinese food
 • 132, Upper Pansoetan Road, Mingalar Taung Nyunt, Mingalar Taungnyunt, YANGON