ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Skybar
Sky Bar @ Yangon International Hotel

Mobile coupon and get deals!

Great choice of Wine, Cocktails, Whisky, Beer ( Myanmar, Kirin ) and Choya Wine. ...


Sunny-Holiday
Sunny Holiday Restaurant

Mobile coupon and special discount!

Myanmar Food, Chinese Food and Thai Food..

89 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Italian
Cafe DEL SeOUL Restaurant& Bar

Cafe DEL SeOUL Restaurant& Bar

 • Italian Western
 • 24/1, Pyay Road (Main Road), 7 Mile ,Mayangone Township, Mayangone, YANGON
Burmese
Cafe De Grand @ Grand Palace Hotel

Cafe De Grand @ Grand Palace Hotel

 • Burmese Chinese food Western Thai
 • M-22, Shwe Htee Housing, Tamine Station Road, Mayangine Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Burmese
Feel Myanmar-2 Restaurant

Feel Myanmar-2 Restaurant

 • Burmese
 • No.68, Tawwin Road, 9 miles, Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Western
WAKE n' BAKE Bistro

WAKE n' BAKE Bistro

 • Western Others
 • No. 9E(1) Kabar Aye Pagoda Road, Nawaratt Avenue, 8 Miles, Mayangone Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Others
77 Cake ( Mayangone Branch )

77 Cake ( Mayangone Branch )

 • Others
 • Gandamar Road, Mayangone Township,Yangon, Mayangone, YANGON
Japanese food
YuKi Japanese Restaurant

YuKi Japanese Restaurant

 • Japanese food
 • 6.5 miles, Market Place by City Mart, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Thai
Fresh Thai ( 8 Mile )

Fresh Thai ( 8 Mile )

 • Thai
 • No.(5A), Kyaik Wine Pagoda Road, Mayan Gone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Burmese
Royal View Restaurant (Royal Pavilion Hotel)

Royal View Restaurant (Royal Pavilion Hotel)

 • Burmese Chinese food Western Thai Others
 • Taw Win Road, 9 mile, Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Korean
Coffee Factory

Coffee Factory

 • Korean
 • No.(36), Aung Thu Kha Street, 9 mile, Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Chinese food
Shwe Lar Hot Pot (Thamine Branch)

Shwe Lar Hot Pot (Thamine Branch)

 • Chinese food Others
 • No.114, Corner of Thamine Buteryon Road & Insein Road, Mayangone, Mayangone, YANGON
Italian
Cafe Milano Bar & Restaurant

Cafe Milano Bar & Restaurant

 • Italian
 • No.8,Parami Road, 6 Quarter, Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Chinese food
De Da De Bar and Restaurant

De Da De Bar and Restaurant

 • Chinese food South East Asian Italian Western Thai
 • No. 5, Kyaik Waing Pagoda Rd., No 3 Ward, Mayangone Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Chinese food
Bar One 4 Gastro Pub

Bar One 4 Gastro Pub

 • Chinese food South East Asian Western
 • No. 6 (C), West May Kha Street (3), Mayangone Township, Mayangone, YANGON
Western
Lotus Cafe & Restaurant

Lotus Cafe & Restaurant

 • Western Others
 • Mya Kyune Thar Amusement Park, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Township, Mayangone, YANGON
Burmese
De' Burmese Restaurant

De' Burmese Restaurant

 • Burmese
 • No.52,Kyun Taw Road,Sanchaung Township,Yangon, Mayangone, YANGON
Others
Chatime (Market Place 6.5 miles)

Chatime (Market Place 6.5 miles)

 • Others
 • Market Place, 6.5 miles, Pyay Road, Hlaing Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Korean
Sinpo Chicken

Sinpo Chicken

 • Korean
 • No. 90 A, 1st floor, Kyaik Wine Pagoda, 3 Ward, Mayangon Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Italian
L'Opera Italian Restaurant & Bar (at Inya Lake)

L'Opera Italian Restaurant & Bar (at Inya Lake)

 • Italian
 • 62D, U Htun Nyein Street | Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
South East Asian
Piano Bar @ Parami Hotel

Piano Bar @ Parami Hotel

 • South East Asian Western
 • No.2,Parami Road, Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Thai
Escape Gastro Bar

Escape Gastro Bar

 • Thai
 • 31-B, Kan Yeiktha Street, Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Chinese food
Golden Duck (8 MILE)

Golden Duck (8 MILE)

 • Chinese food Thai
 • Myaing Hay Won Park, 8 Mile, Mayangone Township, and Yangon., Mayangone, YANGON
Italian
Parami Pizza (Parami Branch)

Parami Pizza (Parami Branch)

 • Italian
 • No (11/C), Corner of Malikha Street and Parami Road, 7th Quarter, Mayangone Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Korean
K65 Korea Food Court

K65 Korea Food Court

 • Korean
 • No. 65, Shop No. 3/4, Kyite Wine Pagoda Road, 8 miles, Mayangone Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Japanese food
Shakariki 432" Super Hotel Yangon

Shakariki 432" Super Hotel Yangon

 • Japanese food
 • 51/D, Kabar Aye Pagoda Road, 10 Qtr, Mayangone, Mayangone, YANGON