ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

89 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Japanese food
Shakariki 432" Super Hotel Yangon

Shakariki 432" Super Hotel Yangon

 • Japanese food
 • 51/D, Kabar Aye Pagoda Road, 10 Qtr, Mayangone, Mayangone, YANGON
Burmese
Green Elephant ( 9 Miles Branch )

Green Elephant ( 9 Miles Branch )

 • Burmese Chinese food Thai
 • No.2,Aung Thu Kha Street, 9 miles,Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Chinese food
Yunnan BBQ ( Mayangone )

Yunnan BBQ ( Mayangone )

 • Chinese food
 • 48-A, Corner of Kabar Aye Pagoda and Kan Yeik Tha Street, Mayangone, Mayangone, YANGON
Korean
Yoogane Korean Restaurant ( Junction 8 Branch )

Yoogane Korean Restaurant ( Junction 8 Branch )

 • Korean
 • Kyaik Waing Pagoda Road, Junction 8 , Mayangone Tsp, Mayangone, YANGON
Italian
L'Opera Italian Restaurant & Bar (at Inya Lake)

L'Opera Italian Restaurant & Bar (at Inya Lake)

 • Italian
 • 62D, U Htun Nyein Street | Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Burmese
Junction Kaung Thant

Junction Kaung Thant

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 81, Kyite Wine Pagoda Road, Ward 4, Mayangone Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Chinese food
Hot Pot City

Hot Pot City

 • Chinese food
 • No. 33, Kyike Wine Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Burmese
Cafe De Grand @ Grand Palace Hotel

Cafe De Grand @ Grand Palace Hotel

 • Burmese Chinese food Western Thai
 • M-22, Shwe Htee Housing, Tamine Station Road, Mayangine Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Chinese food
The Loft House

The Loft House

 • Chinese food Western
 • No.33, Kyaik Waing Pagoda Rd, Mayangone Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Western
Freedom Cafe (Kabaraye Branch)

Freedom Cafe (Kabaraye Branch)

 • Western Thai
 • No.317, Wireless 3 St., Kabaraye Pagoda Rd., 9 Ward, Mayangone Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Korean
K65 Korea Food Court

K65 Korea Food Court

 • Korean
 • No. 65, Shop No. 3/4, Kyite Wine Pagoda Road, 8 miles, Mayangone Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Burmese
The Hub Bar & Restaurant

The Hub Bar & Restaurant

 • Burmese Chinese food South East Asian Western Thai
 • No. 28A, 7 miles, Pyay Road, Mayangone Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Western
Jeff's Kitchen

Jeff's Kitchen

 • Western Thai
 • 4A, Kan Yeik Thar Street ( Chaw Dwin Gone ), Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Thai
Escape Gastro Bar

Escape Gastro Bar

 • Thai
 • 31-B, Kan Yeiktha Street, Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Korean
Koo's Korean Restaurant

Koo's Korean Restaurant

 • Korean Others
 • No.A-1 ,Taw Win Road, 9 Mile, Mayangone Township. Yangon. , Mayangone, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( THAMINE-CITY MART)

YKKO Kyay-Oh & BBQ ( THAMINE-CITY MART)

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 114, 1st Floor,Thamine Railway Station Street, Mayangone Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (8-MILE)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (8-MILE)

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 57, Ground Floor, Kyaik Wine Pagoda Road, Da Na Thiri Tower, Mayangone Township, Mayangone, YANGON
Chinese food
Mix Restaurant & Bar Myanmar

Mix Restaurant & Bar Myanmar

 • Chinese food Japanese food Western Thai
 • No.68, Tawwin Road, 9 Miles, Mayangone Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Chinese food
De Da De Bar and Restaurant

De Da De Bar and Restaurant

 • Chinese food South East Asian Italian Western Thai
 • No. 5, Kyaik Waing Pagoda Rd., No 3 Ward, Mayangone Township, Yangon., Mayangone, YANGON
Chinese food
Golden Duck (8 MILE)

Golden Duck (8 MILE)

 • Chinese food Thai
 • Myaing Hay Won Park, 8 Mile, Mayangone Township, and Yangon., Mayangone, YANGON
Italian
Cafe DEL SeOUL Restaurant& Bar

Cafe DEL SeOUL Restaurant& Bar

 • Italian Western
 • 24/1, Pyay Road (Main Road), 7 Mile ,Mayangone Township, Mayangone, YANGON
Western
Bar Boon (Mercedes Benz)

Bar Boon (Mercedes Benz)

 • Western
 • No. 51, Pyay Road, 7.5 mile, inside showroom, Mayangone Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON
Korean
Three Six Five Cafe ( Marketplace by City Mart )

Three Six Five Cafe ( Marketplace by City Mart )

 • Korean South East Asian Italian Western Thai
 • Upper Floor, Maketplace by City Mart, 6.5 Miles, Mayangone Township, Yangon, Mayangone, YANGON
Others
Ice Cream Bar (City Mart Thamine)

Ice Cream Bar (City Mart Thamine)

 • Others
 • City Mart (Thamine), Mayangone Tsp., Yangon., Mayangone, YANGON