ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

the-platform-at-inya
The Platform at Inya

Mobile coupon and get deals!

The environment is quiet, atmosphere is clean and cozy.. ...


Creation
Creation Beauty & Spa

Mobile coupon and special discount!

One of the best spa in Yangon...

17 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Others
Home Sweet Home Yangon Cafe

Home Sweet Home Yangon Cafe

 • Others
 • No.440, Strand Road, Latha Township, Latha, YANGON
Chinese food
Great Garden Bar

Great Garden Bar

 • Chinese food Western Others
 • Corner of Mahabandula Road and 17th Street, Latha Township, Lanmadaw Plaza Hotel Rooftop, Yangon, Latha, YANGON
Chinese food
i-tea

i-tea

 • Chinese food Korean Thai Others
 • No. 35, Sint Oh Dan street, Latha Township, Yangon., Latha, YANGON
Thai
Eatfinity Restaurant (Latha Branch)

Eatfinity Restaurant (Latha Branch)

 • Thai
 • No.75, Latha Street, Latha Township, Yangon, Latha, YANGON
Japanese food
Oishii Sushi ( Latha Branch )

Oishii Sushi ( Latha Branch )

 • Japanese food
 • No.98 Latha St. (Middle Block) | Latha Township, Yangon (Rangoon), Myanmar, Latha, YANGON
Chinese food
Shwe Lai Lai Restaurant

Shwe Lai Lai Restaurant

 • Chinese food Thai Others
 • No,70 (A), 20 Street, Latha Township, Yangon, Latha, YANGON
Japanese food
Shiawase Sushi ( Latha Branch )

Shiawase Sushi ( Latha Branch )

 • Japanese food
 • No.54,Latha street ( lower block ), Latha Township, Yangon., Latha, YANGON
Western
BIIO Bistro & Bar Restarant

BIIO Bistro & Bar Restarant

 • Western Thai Others
 • No.98, 20 Street, Upper Block , Latha Township., Latha, YANGON
Burmese
Shwe Shan Lay (Latha)

Shwe Shan Lay (Latha)

 • Burmese Chinese food
 • 71, Sint Ohn Dan Street, Latha Township, Latha, YANGON
Chinese food
Kyay Oh Ba Yin (Shop 3)

Kyay Oh Ba Yin (Shop 3)

 • Chinese food Others
 • Sin Oh Dan Street, Latha Tsp., Yangon., Latha, YANGON
Others
 Saigon Baguette and Café (Latha Branch)

Saigon Baguette and Café (Latha Branch)

 • Others
 • No.400, Stand Road, Latha Township, Latha, YANGON
Japanese food
ToMo Sushi @ Chinatown

ToMo Sushi @ Chinatown

 • Japanese food
 • 702 Mahabandoola Street | Latha Township, Yangon, Latha, YANGON
Others
Sunnyvale Bakery & Cafe

Sunnyvale Bakery & Cafe

 • Others
 • No.21, Maung Khaing Street ( Lower Block ),Latha Township, Latha, YANGON
Thai
Tom Yam City

Tom Yam City

 • Thai
 • Shwe Taung Tan Street, Latha Township, Yangon, Latha, YANGON
Indian
Aung Pyae Phyo Restaurant

Aung Pyae Phyo Restaurant

 • Indian Others
 • No.132, Sinn O Dan Street, Latha Township, Latha, YANGON
Burmese
Orient Town Cafe and Bar

Orient Town Cafe and Bar

 • Burmese Chinese food South East Asian Western Thai
 • No. 47, Sin Oo Tan Road (lower block), Latha Tsp., Yangon., Latha, YANGON
Chinese food
Try Restaurant

Try Restaurant

 • Chinese food Japanese food Thai Others
 • No.B (01-11), Lanmadaw Plaza ( near thanzay), Latha Township. , Latha, YANGON