ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

50 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Burmese
Try my Fries Fast Food Restaurant

Try my Fries Fast Food Restaurant

 • Burmese Others
 • No-101(A), Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Yangon, Lanmadaw, YANGON
Others
Domando Ice World

Domando Ice World

 • Others
 • No. 62, Shwe Taung Tan Street (Middle block), Lanmadaw Township, Yangon., Lanmadaw, YANGON
Thai
Amazing Thai Food (Lanmadaw Branch)

Amazing Thai Food (Lanmadaw Branch)

 • Thai Others
 • No.66, Phonegyi Road (Middle Block ), Lanmadaw Township., Lanmadaw, YANGON
Chinese food
Aung Myint Mo Kyay- Oh Restaurant

Aung Myint Mo Kyay- Oh Restaurant

 • Chinese food Others
 • No.65,Shwe Taung Tan Street, lanmadaw Township., Lanmadaw, YANGON
Chinese food
Orianna 24 Bar & Restaurant

Orianna 24 Bar & Restaurant

 • Chinese food Western Thai Others
 • No.111,Shwe Taung Tan Street (Middle Block),Lanmadaw Township., Lanmadaw, YANGON
Western
The Basement Restaurant

The Basement Restaurant

 • Western Others
 • No.785, Mahar Bandula Street, Lanmadaw Township., Lanmadaw, YANGON
Thai
One Zaab

One Zaab

 • Thai Others
 • No. 124, Phone Gyi Street, Lanmadaw Tsp., Yangon., Lanmadaw, YANGON
Burmese
Wardan Hotel Restaurant

Wardan Hotel Restaurant

 • Burmese Chinese food Thai
 • No.85/86, Wardan Street, Bahosi Housing, Lanmadaw Township, Yangon., Lanmadaw, YANGON
Burmese
The Lodge Yangon Bar

The Lodge Yangon Bar

 • Burmese Chinese food Italian Western Others
 • No.129, Lanmadaw Street, Lanmadaw Township, Yangon, Lanmadaw, YANGON
Burmese
Asia House Restaurant

Asia House Restaurant

 • Burmese Chinese food Korean South East Asian Thai
 • 99/101, Phone Gyi Road, Lanmadaw Township, Yangon, Lanmadaw, YANGON
Burmese
Myanmar Secret Restaurant

Myanmar Secret Restaurant

 • Burmese Chinese food Thai Others
 • No.98, Shwe Taung Tan Street (middle block), Lanmadaw, Lanmadaw, YANGON
Japanese food
Fuji Sushi Japanese Food

Fuji Sushi Japanese Food

 • Japanese food
 • No.117,Shwe Taung Tan St:(Middle Block),Lanmadaw Township, Yangon, Lanmadaw, YANGON
Thai
Thai 47 (Chinatown Branch )

Thai 47 (Chinatown Branch )

 • Thai Others
 • No.70, Bone Gyi Street, Lanmadaw Township, Lanmadaw, YANGON
Japanese food
Maru Grill Restaurant

Maru Grill Restaurant

 • Japanese food Others
 • 130/134 Ground Floor, Shwe Taung Tan Street, Lanmadaw Township, Lanmadaw, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (WARDAN)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (WARDAN)

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 790, Room (112/113), Ground Floor, Wardan Street, Lanmadaw, Lanmadaw, YANGON
Chinese food
Mr Chef ( Sanpya Branch )

Mr Chef ( Sanpya Branch )

 • Chinese food Korean Thai
 • Ground Floor, Sanpya Cineplex Building, Lanmadaw Township, Yangon, Lanmadaw, YANGON
Others
Lotteria (China Town)

Lotteria (China Town)

 • Others
 • No.817, Corner of Hledan Street and Mahabandoola Road, Lanmadaw, Yangon, Lanmadaw, YANGON
Chinese food
New Doreen Restaurant

New Doreen Restaurant

 • Chinese food Japanese food Others
 • No.164-168,Upper Wada Street,Latha Township,Yangon ., Lanmadaw, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (JUNCTION MAWTIN)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (JUNCTION MAWTIN)

 • Burmese Chinese food Thai
 • R-403, Level (4), Corner of Lann Thit Street and Anawrahtar Road, Lanmadaw , Lanmadaw, YANGON
Korean
Yoogane Korean Restaurant ( Junction Mawtin )

Yoogane Korean Restaurant ( Junction Mawtin )

 • Korean Others
 • Junction Maw Tin , Lanmadaw Township, Lanmadaw, YANGON
Chinese food
Tin-R (Golden Duck)

Tin-R (Golden Duck)

 • Chinese food Thai
 • 309, Ground Floor, the corner of Ahnawyahter 4th street, Lanmadaw , Lanmadaw, YANGON
Others
Ice Cream Bar (Junction Mawtin)

Ice Cream Bar (Junction Mawtin)

 • Others
 • Junction Mawtin, Lanmadaw Tsp., Yangon., Lanmadaw, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Chinatown Point Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Chinatown Point Branch)

 • South East Asian Others
 • No 50, Shwe Sabai Housing, Corner of Phonegyi Road & Maharbandoola Road, Lanmadaw Township, Lanmadaw, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Junction Mawtin Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Junction Mawtin Branch)

 • South East Asian Others
 • Junction Mawtin Shopping Center, Corner of Anawrahta Road & Lan Thit Street, Lanmadaw Township, Lanmadaw, YANGON