ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

49 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Others
Lotteria (Kyauktada)

Lotteria (Kyauktada)

 • Others
 • No.79 / 81; Room 001/002 ,between 39 & 40 ;Anawrahta Rd., 8 Quarter, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Chinese food
Lotterai (Kyauktada)

Lotterai (Kyauktada)

 • Chinese food Others
 • No.79 / 81, Room 001/002, between 39 & 40, Anawrahta Rd., 8 Quarter, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Chinese food
Mya Sabei Café & Classic Bakery (Kyauktada )

Mya Sabei Café & Classic Bakery (Kyauktada )

 • Chinese food Others
 • No.71, Pansodan Street, Kyauktada Township, Kyauktada, YANGON
Burmese
Cafe' Paradise

Cafe' Paradise

 • Burmese Chinese food Western Thai
 • No. 240/242 (2B), Motherland Tower, Seikkantha(Lewis) St., Upper Block, Kyauktada Tsp.,Yangon., Kyauktada, YANGON
Others
Baker Secrets ( Bar Lan )

Baker Secrets ( Bar Lan )

 • Others
 • No. 181/183, MaharBandoola Garden St, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Western
Sharky's (Pansodan Branch )

Sharky's (Pansodan Branch )

 • Western
 • No(81), Pansodan Road,Kyauktada Township,Yangon,Myanmar., Kyauktada, YANGON
Burmese
Panorama Hotel Restaurant

Panorama Hotel Restaurant

 • Burmese Chinese food Indian Thai
 • No-297-300, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon., Kyauktada, YANGON
Others
Golden Pho Café & Restaurant (Sule Square)

Golden Pho Café & Restaurant (Sule Square)

 • Others
 • No.221, Sule Pagoda Road, Sule Square, Kyauktada Township, Kyauktada, YANGON
Chinese food
Mr. Chef ( Kyauktada Branch )

Mr. Chef ( Kyauktada Branch )

 • Chinese food Japanese food Thai
 • No .232, Ground Floor , East Hotel , Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp . Yangon , Kyauktada, YANGON
Burmese
Sule Kitchen

Sule Kitchen

 • Burmese Chinese food South East Asian Western Thai
 • No. 142/146, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon., Kyauktada, YANGON
Burmese
The Brunch Society Restaurant & Bar

The Brunch Society Restaurant & Bar

 • Burmese Italian Western Thai
 • No .143/149 Sule Pagoda Road, Ground Floor ,Sule Plaza ,Kyauktada Township, Yangon , Kyauktada, YANGON
Italian
Casa Mia Italian Kitchen and Bar

Casa Mia Italian Kitchen and Bar

 • Italian
 • Sule Square #01-14,No. 221, Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (SEIKKAN THAR)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (SEIKKAN THAR)

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 286, Seik Kan Thar Street, Kyauktada Township, Yangon, Kyauktada, YANGON
Others
Chatime (Pansoedan)

Chatime (Pansoedan)

 • Others
 • No. 338, Ground Floor, Mahabandoola Rd., 8th Quarter, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Burmese
999 Shan Noodle House (Kyauktada branch)

999 Shan Noodle House (Kyauktada branch)

 • Burmese Others
 • No. 130/B, 34 Street, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
South East Asian
Seasons Bistro (Sule Square Branch)

Seasons Bistro (Sule Square Branch)

 • South East Asian Others
 • Sule Square Center, No 221/A, Corner of Sule Pagoda Road and Anawrahta Road, Kyauktada Township, Kyauktada, YANGON
Burmese
Babylon Coffee Garden

Babylon Coffee Garden

 • Burmese
 • No.182, Maharbandoola Park St., Kyauktada Tsp., Yangon. , Kyauktada, YANGON
Burmese
Black Hat Wine Bar & Burmese Tapas Restaurant

Black Hat Wine Bar & Burmese Tapas Restaurant

 • Burmese
 • No.143/149.Sule Pagoda Road, Sule Plaza ,Kyauktada Township, Yangon , Kyauktada, YANGON
Burmese
Shwe Wong Li Chicken Pot

Shwe Wong Li Chicken Pot

 • Burmese Chinese food Others
 • No.287,40th st,Upper Block,Kyauktada Township,Yangon., Kyauktada, YANGON
Western
Yangon Yangon Bar

Yangon Yangon Bar

 • Western
 • No. 339, Sakura Tower, Bo Gyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon., Kyauktada, YANGON
South East Asian
The Chicken Rice Shop Myanmar

The Chicken Rice Shop Myanmar

 • South East Asian
 • B1-07, Sule Pagoda Road, Kyauk Tada, Kyauktada, YANGON
Others
The Phayre's Gastronomy

The Phayre's Gastronomy

 • Others
 • No. 292, Pansodan Street,Beside Panorama Hotel, Kyauktada Township,Yangon., Kyauktada, YANGON
Western
The Blind Tiger

The Blind Tiger

 • Western
 • No. 93/95, Ground Floor Seik Kan Thar Road (Lower block), Kyauktada Township, Kyauktada, YANGON
Burmese
LinkAge Restaurant and Art Gallery

LinkAge Restaurant and Art Gallery

 • Burmese Chinese food South East Asian
 • Seik kan thar street, kyauktada Township, Yangon, Kyauktada, YANGON