ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Skybar
Sky Bar @ Yangon International Hotel

Mobile coupon and get deals!

Great choice of Wine, Cocktails, Whisky, Beer ( Myanmar, Kirin ) and Choya Wine. ...


Sunny-Holiday
Sunny Holiday Restaurant

Mobile coupon and special discount!

Myanmar Food, Chinese Food and Thai Food..

49 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Thai
Cafe Amazon (Sule Square)

Cafe Amazon (Sule Square)

 • Thai
 • Sule Square, Kyauktada Township, Yangon., Kyauktada, YANGON
Western
The Blind Tiger

The Blind Tiger

 • Western
 • No. 93/95, Ground Floor Seik Kan Thar Road (Lower block), Kyauktada Township, Kyauktada, YANGON
Burmese
Black Hat Wine Bar & Burmese Tapas Restaurant

Black Hat Wine Bar & Burmese Tapas Restaurant

 • Burmese
 • No.143/149.Sule Pagoda Road, Sule Plaza ,Kyauktada Township, Yangon , Kyauktada, YANGON
Burmese
Sule Kitchen

Sule Kitchen

 • Burmese Chinese food South East Asian Western Thai
 • No. 142/146, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon., Kyauktada, YANGON
Chinese food
Mr Chef ( Ruby Mart )

Mr Chef ( Ruby Mart )

 • Chinese food Korean Thai
 • Level 5, Ruby Mart, Kyauktada Township, Yangon., Kyauktada, YANGON
Burmese
The Brunch Society Restaurant & Bar

The Brunch Society Restaurant & Bar

 • Burmese Italian Western Thai
 • No .143/149 Sule Pagoda Road, Ground Floor ,Sule Plaza ,Kyauktada Township, Yangon , Kyauktada, YANGON
Burmese
Panorama Hotel Restaurant

Panorama Hotel Restaurant

 • Burmese Chinese food Indian Thai
 • No-297-300, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon., Kyauktada, YANGON
Indian
Bawarchi Restaurant

Bawarchi Restaurant

 • Indian
 • Alan Pya Pagoda Road, Dagon Township. , Kyauktada, YANGON
Japanese food
Yhet's Sushi & Soba

Yhet's Sushi & Soba

 • Japanese food
 • No. 57, 37th Street, Merchant Road, Yangon , Kyauktada, YANGON
Burmese
Cafe' Paradise

Cafe' Paradise

 • Burmese Chinese food Western Thai
 • No. 240/242 (2B), Motherland Tower, Seikkantha(Lewis) St., Upper Block, Kyauktada Tsp.,Yangon., Kyauktada, YANGON
Japanese food
Kin Sakura Sushi & Japanese Food ( Olympic Tower )

Kin Sakura Sushi & Japanese Food ( Olympic Tower )

 • Japanese food
 • Olympic Tower, Bo Aung Kyaw Street ( Middle Block ), Kyauktada Township,Yangon, Kyauktada, YANGON
Chinese food
Lion World Restaurant ( Kyauktada Branch )

Lion World Restaurant ( Kyauktada Branch )

 • Chinese food Others
 • No.516,Merchant Street, Kyayktada Township, Kyauktada, YANGON
Chinese food
Lion World Restaurant ( Pansodan Branch )

Lion World Restaurant ( Pansodan Branch )

 • Chinese food Others
 • No.152/154, Pansodan Street ( Middle Block ) , Kyauktada Township, Kyauktada, YANGON
Chinese food
Mya Sabei Café & Classic Bakery (Kyauktada )

Mya Sabei Café & Classic Bakery (Kyauktada )

 • Chinese food Others
 • No.71, Pansodan Street, Kyauktada Township, Kyauktada, YANGON
Others
Baker Secrets ( Bar Lan )

Baker Secrets ( Bar Lan )

 • Others
 • No. 181/183, MaharBandoola Garden St, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Western
Yangon Yangon Bar

Yangon Yangon Bar

 • Western
 • No. 339, Sakura Tower, Bo Gyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon., Kyauktada, YANGON
Burmese
Rangoon Tea House

Rangoon Tea House

 • Burmese Chinese food Indian Western
 • 77-79 Pansodan Road, (Lower Middle Block),1st Floor, Kyauktada , Kyauktada, YANGON
Others
Lotteria (Kyauktada)

Lotteria (Kyauktada)

 • Others
 • No.79 / 81; Room 001/002 ,between 39 & 40 ;Anawrahta Rd., 8 Quarter, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Chinese food
Lotterai (Kyauktada)

Lotterai (Kyauktada)

 • Chinese food Others
 • No.79 / 81, Room 001/002, between 39 & 40, Anawrahta Rd., 8 Quarter, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Western
Sharky's (Pansodan Branch )

Sharky's (Pansodan Branch )

 • Western
 • No(81), Pansodan Road,Kyauktada Township,Yangon,Myanmar., Kyauktada, YANGON
Others
Golden Pho Café & Restaurant (Sule Square)

Golden Pho Café & Restaurant (Sule Square)

 • Others
 • No.221, Sule Pagoda Road, Sule Square, Kyauktada Township, Kyauktada, YANGON
Chinese food
Mr. Chef ( Kyauktada Branch )

Mr. Chef ( Kyauktada Branch )

 • Chinese food Japanese food Thai
 • No .232, Ground Floor , East Hotel , Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp . Yangon , Kyauktada, YANGON
Italian
Casa Mia Italian Kitchen and Bar

Casa Mia Italian Kitchen and Bar

 • Italian
 • Sule Square #01-14,No. 221, Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp., Yangon., Kyauktada, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (SEIKKAN THAR)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (SEIKKAN THAR)

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 286, Seik Kan Thar Street, Kyauktada Township, Yangon, Kyauktada, YANGON