ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

96 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Chinese food
 August Drinks & Fried Chicken

August Drinks & Fried Chicken

 • Chinese food
 • Building(1), Room(12), Insein Road, near Hledan traffic, Kamayut Tsp,Yangon., Kamayut, YANGON
Others
Lotteria (Junction Square)

Lotteria (Junction Square)

 • Others
 • Junction Square Shopping Center, Kamayut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Korean
Bulgogi Brothers Korean Restaurant

Bulgogi Brothers Korean Restaurant

 • Korean
 • G(136), Ground Floor, B(1), SOHO Diamond Tower, Nar Nat Taw Street, Kamayut Township., Kamayut, YANGON
Others
Lotteria (6 miles)

Lotteria (6 miles)

 • Others
 • No.2/A, corner of Kan Street, Pyay Road, 6 Miles, Hlaing Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Others
Espressonite

Espressonite

 • Others
 • Level 2, Hledan Centre, Coner of Pyay Rd & Hledan Rd (Inside Food Village), Yangon., Kamayut, YANGON
Others
KFC Myanmar ( Junction Square Branch )

KFC Myanmar ( Junction Square Branch )

 • Others
 • Building 12, Junction Square Shopping Center, Kamayut Township,Yangon, Kamayut, YANGON
Chinese food
Easy Cafe & Restaurant (Nar Nat Taw Branch)

Easy Cafe & Restaurant (Nar Nat Taw Branch)

 • Chinese food Western Others
 • No.24 (D),Nar Nat Taw Street ,Kamayut Township. , Kamayut, YANGON
Japanese food
Fuji Japanese Restaurant (Secret Garden)

Fuji Japanese Restaurant (Secret Garden)

 • Japanese food Thai
 • Secret Garden, Junction Square shopping Center, Kamayut , Kamayut, YANGON
Japanese food
Fuji Japanese Restaurant

Fuji Japanese Restaurant

 • Japanese food Thai
 • 37, Hanthawadi Road, Kamayut, Kamayut, YANGON
Western
Bar Boon (Vantage Tower)

Bar Boon (Vantage Tower)

 • Western
 • No. 623, Pyay Road, Vantage Tower, Kamaryut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( HLEDAN GA MONE PWINT)

YKKO Kyay-Oh & BBQ ( HLEDAN GA MONE PWINT)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Room (407), 4th Floor, Yangon-Insein Road, Kamayut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (JUNCTION SQUARE)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (JUNCTION SQUARE)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Junction Square, Between Pyay Road & Kyuntaw Street, Kamayut Township, Kamayut, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (HLEDAN)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (HLEDAN)

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 35, Insein Road (near Hledan Junction), Kamayut Township, Yangon, Kamayut, YANGON
Japanese food
Ramen Monster

Ramen Monster

 • Japanese food
 • Hledan Center Basement 1(5/6),Kamayut Township, Kamayut, YANGON
Others
Ice Cream Bar (Junction Square)

Ice Cream Bar (Junction Square)

 • Others
 • Junction Sqaure, Kamaryut Tsp., Yangon, Kamayut, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Hledan Center Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Hledan Center Branch)

 • South East Asian Others
 • Hledan Center, Corner of Pyay Road & Hledan Road, Kamayut Township, Kamayut, YANGON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Junction Square Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Junction Square Branch)

 • South East Asian Others
 • Between Pyay Road & Kyun Daw Road, Kamayut Township, Kamayut, YANGON
Chinese food
Shwe Wang Shabu Shabu Hot Pot

Shwe Wang Shabu Shabu Hot Pot

 • Chinese food
 • Underground (B1), No.(10), Hledan Center, Kamaryut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Others
Shake ( Hledan )

Shake ( Hledan )

 • Others
 • ံNo.9/2A, U Tun Lin Chan Street, Kamaryut Township, Yangon, Kamayut, YANGON
Korean
Korea Taste

Korea Taste

 • Korean
 • Room No. 405, Ga Mone Pwint Shopping Mall (Hledan), Insein Road, Kamayut Township,Yangon., Kamayut, YANGON
Others
Lotteria (Insein Gahmonepwint)

Lotteria (Insein Gahmonepwint)

 • Others
 • No.96, Insein Gahmonepwint Shopping Mall, Yangon-Insein Road, Yangon., Kamayut, YANGON
South East Asian
Ice Berry ( Ga Mone Pwint )

Ice Berry ( Ga Mone Pwint )

 • South East Asian
 • Level-4, Ga Mone Pwint ( San Yeik Nyein ), Kamayut, Kamayut, YANGON
Burmese
999 Shan Noodle House (Junction Square)

999 Shan Noodle House (Junction Square)

 • Burmese Others
 • Level-6/ Room No.606, Secret Garden, Junction Square, Kamaryut Tsp., Yangon., Kamayut, YANGON
Korean
Meat Plus Korean BBQ House-Myanmar (JS)

Meat Plus Korean BBQ House-Myanmar (JS)

 • Korean
 • Junction Square Shopping Mall, Secret Garden, Kamayut, Kamayut, YANGON