ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Skybar
Sky Bar @ Yangon International Hotel

Mobile coupon and get deals!

Great choice of Wine, Cocktails, Whisky, Beer ( Myanmar, Kirin ) and Choya Wine. ...


Sunny-Holiday
Sunny Holiday Restaurant

Mobile coupon and special discount!

Myanmar Food, Chinese Food and Thai Food..

95 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Others
Wai Wai Noodles Place

Wai Wai Noodles Place

 • Others
 • No-4A, the corner of thukha st and Shan kone st, Sanchaung Tsp, Kamayut, YANGON
South East Asian
Ya Kun Coffee & Toast (Junction Square)

Ya Kun Coffee & Toast (Junction Square)

 • South East Asian
 • Level 3, Junction Square, Between Pyay Rd. and Kyun Taw Rd., Kamaryut Tsp., Kamayut, YANGON
Chinese food
Beyond Cafe

Beyond Cafe

 • Chinese food South East Asian Western Thai
 • 631, Pyay Road, Ruby Garden Hotel Compound, Kamayut Township, Yangon, Kamayut, YANGON
Burmese
The Platform at Inya

The Platform at Inya

 • Burmese South East Asian
 • No. 98, Inya Road, Kamaryut Tsp., Yangon., Kamayut, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( HLEDAN GA MONE PWINT)

YKKO Kyay-Oh & BBQ ( HLEDAN GA MONE PWINT)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Room (407), 4th Floor, Yangon-Insein Road, Kamayut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Chinese food
The Seaside Taste

The Seaside Taste

 • Chinese food Thai
 • No. (2-11 A), 2nd floor, Hledan Center, Kamayut Township, Yangon. , Kamayut, YANGON
Korean
Juny House

Juny House

 • Korean
 • 27/C, Zayar Thiri Street, Hledan, Kamayut, Kamayut, YANGON
Chinese food
Shwe Shan Kan

Shwe Shan Kan

 • Chinese food
 • No. 132/B, Inya Road, University Boat Club, Kamaryut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Others
Chatime (San Yeik Nyein Gamone Pwint)

Chatime (San Yeik Nyein Gamone Pwint)

 • Others
 • No. 416, 4th floor, Gamonepwint Shopping Center (Hledan), Insein Rd., Kamaryut Tsp., Kamayut, YANGON
Korean
Summit Korea Restaurant

Summit Korea Restaurant

 • Korean
 • 2th floor, Hledan Center, Kamaryut Tsp., Yangon., Kamayut, YANGON
Chinese food
Shwe Lar Hot Pot (Hledan Branch)

Shwe Lar Hot Pot (Hledan Branch)

 • Chinese food Others
 • No.1, Room-2, Nat Nat Taw Street, Hledan, Kamayut , Kamayut, YANGON
Others
Dessert Island

Dessert Island

 • Others
 • 2nd floor, Hleadan Center, Kamaryut Tsp., Yangon, Kamayut, YANGON
Western
Sharky's Restaurant (Dhammazedi Road)

Sharky's Restaurant (Dhammazedi Road)

 • Western
 • 117, Dhamazedi Road, Sanchaung Township, Yangon, Kamayut, YANGON
Burmese
999 Shan Noodle House (Junction Square)

999 Shan Noodle House (Junction Square)

 • Burmese Others
 • Level-6/ Room No.606, Secret Garden, Junction Square, Kamaryut Tsp., Yangon., Kamayut, YANGON
Japanese food
Hello Sushi Japanese Restaurant

Hello Sushi Japanese Restaurant

 • Japanese food Others
 • No 2, Room- 3, Narnartaw Road, Kamayut, Yangon., Kamayut, YANGON
Chinese food
Secret Recipe (SOHO Diamond Tower)

Secret Recipe (SOHO Diamond Tower)

 • Chinese food Japanese food Italian Western Thai
 • Ground Floor, SOHO Diamond Tower 5, Corner of Pyay Road & Narnattaw Rd., Kamaryut Tsp., Yangon., Kamayut, YANGON
Others
Frolick Myanmar ( Junction Square Branch )

Frolick Myanmar ( Junction Square Branch )

 • Others
 • level - 2, Juncction Square (Near Box office ), kamayut Tsp, Kamayut, YANGON
Others
Frolick Myanmar ( Gamone Pwint Branch )

Frolick Myanmar ( Gamone Pwint Branch )

 • Others
 • San yeik Nyein , Gamonepwint Shopping Mall, Kamayut Tsp, Kamayut, YANGON
Chinese food
First House Bar & Restaurant

First House Bar & Restaurant

 • Chinese food
 • No.1,Inya road,Kamaryut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Burmese
The Gallery Cafe

The Gallery Cafe

 • Burmese Chinese food Japanese food
 • No. 98 C, Inya Road, Kamaryut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Chinese food
 August Drinks & Fried Chicken

August Drinks & Fried Chicken

 • Chinese food
 • Building(1), Room(12), Insein Road, near Hledan traffic, Kamayut Tsp,Yangon., Kamayut, YANGON
Others
Lotteria (Junction Square)

Lotteria (Junction Square)

 • Others
 • Junction Square Shopping Center, Kamayut Township, Yangon., Kamayut, YANGON
Korean
Bulgogi Brothers Korean Restaurant

Bulgogi Brothers Korean Restaurant

 • Korean
 • G(136), Ground Floor, B(1), SOHO Diamond Tower, Nar Nat Taw Street, Kamayut Township., Kamayut, YANGON
Others
Lotteria (6 miles)

Lotteria (6 miles)

 • Others
 • No.2/A, corner of Kan Street, Pyay Road, 6 Miles, Hlaing Township, Yangon., Kamayut, YANGON