ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Skybar
Sky Bar @ Yangon International Hotel

Mobile coupon and get deals!

Great choice of Wine, Cocktails, Whisky, Beer ( Myanmar, Kirin ) and Choya Wine. ...


Sunny-Holiday
Sunny Holiday Restaurant

Mobile coupon and special discount!

Myanmar Food, Chinese Food and Thai Food..

28 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Chinese food
Moon Bakery (Parami Sein Gay Har Branch)

Moon Bakery (Parami Sein Gay Har Branch)

 • Chinese food Korean South East Asian Western Thai
 • Insein - Parami Sein Gay Har, Ground Floor, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Burmese
My Myanmar

My Myanmar

 • Burmese
 • No.3, Kamaryut Station Road, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Japanese food
Tenri Ramen Restaurant (Baho Street)

Tenri Ramen Restaurant (Baho Street)

 • Japanese food
 • No. 24, Baho Road, Ahlone Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Chinese food
777 Beer & Restaurant

777 Beer & Restaurant

 • Chinese food Others
 • No.25, Kan Street, Hlaing Township, Yangon, Hlaing, YANGON
Chinese food
Shwe Apple Hot Pot (Insein Road)

Shwe Apple Hot Pot (Insein Road)

 • Chinese food
 • No. 26, Corner of Insein Road and Kan Road, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Chinese food
Thai Pot (Hlaing Branch)

Thai Pot (Hlaing Branch)

 • Chinese food Thai
 • No.4 B1, Yangon - Insein Road, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Others
Toki Bakery & Cafe'

Toki Bakery & Cafe'

 • Others
 • Room 4, Building 4, Kan street, Hlaing township, Yangon., Hlaing, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (MICT Park)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (MICT Park)

 • Burmese Chinese food Thai
 • MICT Park, Universities of Hlaing Compus, Thamine College Street, Hlaing Township, Yangon, Hlaing, YANGON
Others
ACME fried Chicken ( Hlaing Branch )

ACME fried Chicken ( Hlaing Branch )

 • Others
 • Parami Sein Gay Har , Hlaing Township., Hlaing, YANGON
Chinese food
Super Win

Super Win

 • Chinese food
 • 67, Insein Road, 9 Qtr, Hlaing, Hlaing, YANGON
Thai
Siam Thai Food & BBQ

Siam Thai Food & BBQ

 • Thai
 • Oak Kyinn, Insein Road, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Others
Cha Thai (Gamone Pwint Branch)

Cha Thai (Gamone Pwint Branch)

 • Others
 • Level 4, No.408, Gamone Pwint Mall, Insein Road, Hledan Township, Yangon, Hlaing, YANGON
Burmese
Rangoon Grill & Chill (Hlaing)

Rangoon Grill & Chill (Hlaing)

 • Burmese Thai
 • 182A, Yangon-Insein Road, Hlaing, Hlaing, YANGON
Chinese food
Sein 3 Restaurant

Sein 3 Restaurant

 • Chinese food
 • 20/54, Thamine Station Road, Yangon., Hlaing, YANGON
Chinese food
Shwe Kaung (Hledan Ga Mone Pwint)

Shwe Kaung (Hledan Ga Mone Pwint)

 • Chinese food
 • Hledan Ga Mone Pwint Center, Insein Road, Hlaing Township., Hlaing, YANGON
Burmese
Nilar Biryani & Cold Drink ( Hlaing Branch )

Nilar Biryani & Cold Drink ( Hlaing Branch )

 • Burmese Indian
 • 43, Insein Main Road, 9 Qtr, Hlaing, Hlaing, YANGON
Japanese food
O-Shabu Premium Hotpot

O-Shabu Premium Hotpot

 • Japanese food
 • 8(A), Parami Road, Yangon, Myanmar (Burma)., Hlaing, YANGON
Chinese food
Shwe Yin Chuan (Hledan Ga Mone Pwint)

Shwe Yin Chuan (Hledan Ga Mone Pwint)

 • Chinese food
 • Hledan Ga Mone Pwint Center, Insein Road, Hlaing Township., Hlaing, YANGON
Burmese
Love Village (U Tun Lin Chan Branch)

Love Village (U Tun Lin Chan Branch)

 • Burmese Chinese food
 • U Tun Linn Chan Lann, Hledan, Kamayut, Yangon., Hlaing, YANGON
Burmese
Indian Tadka

Indian Tadka

 • Burmese Indian
 • No. 7A, Pyay Road, 6 1/2 miles, Hlaing Township, Yangon., Hlaing, YANGON
Burmese
Kaung Restaurant

Kaung Restaurant

 • Burmese Chinese food
 • Hledan Ga Mone Pwint Center, San Yeik Nyein, Insein Road, Hlaing Township., Hlaing, YANGON
Burmese
Love Village (Hledan Branch)

Love Village (Hledan Branch)

 • Burmese Chinese food
 • No.91, Hledan Road, Yangon., Hlaing, YANGON
Chinese food
Hera Coffee & Bakery

Hera Coffee & Bakery

 • Chinese food Thai
 • No 11, Ground Floor, Parami Road, Hlaing Towship, Yangon., Hlaing, YANGON
Chinese food
Shwe Pin Lon Restaurant

Shwe Pin Lon Restaurant

 • Chinese food Others
 • Kan Road, Hlaing Township., Hlaing, YANGON