ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

the-platform-at-inya
The Platform at Inya

Mobile coupon and get deals!

The environment is quiet, atmosphere is clean and cozy.. ...


Creation
Creation Beauty & Spa

Mobile coupon and special discount!

One of the best spa in Yangon...

28 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Chinese food
777 Beer & Restaurant

777 Beer & Restaurant

 • Chinese food Others
 • No.25, Kan Street, Hlaing Township, Yangon, Hlaing, YANGON
Chinese food
Uncle.MC

Uncle.MC

 • Chinese food
 • No.(4), Kan Street, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Japanese food
Tenri Ramen Restaurant (Kan Street)

Tenri Ramen Restaurant (Kan Street)

 • Japanese food
 • No(15), Kan Street, (10) Ward, Hlaing Township, Yangon., Hlaing, YANGON
Japanese food
O-Shabu Premium Hotpot

O-Shabu Premium Hotpot

 • Japanese food
 • 8(A), Parami Road, Yangon, Myanmar (Burma)., Hlaing, YANGON
Chinese food
Moon Bakery (Parami Sein Gay Har Branch)

Moon Bakery (Parami Sein Gay Har Branch)

 • Chinese food Korean South East Asian Western Thai
 • Insein - Parami Sein Gay Har, Ground Floor, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Burmese
My Myanmar

My Myanmar

 • Burmese
 • No.3, Kamaryut Station Road, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Japanese food
Tenri Ramen Restaurant (Baho Street)

Tenri Ramen Restaurant (Baho Street)

 • Japanese food
 • No. 24, Baho Road, Ahlone Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Chinese food
Shwe Apple Hot Pot (Insein Road)

Shwe Apple Hot Pot (Insein Road)

 • Chinese food
 • No. 26, Corner of Insein Road and Kan Road, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Chinese food
Thai Pot (Hlaing Branch)

Thai Pot (Hlaing Branch)

 • Chinese food Thai
 • No.4 B1, Yangon - Insein Road, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Others
Toki Bakery & Cafe'

Toki Bakery & Cafe'

 • Others
 • Room 4, Building 4, Kan street, Hlaing township, Yangon., Hlaing, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (MICT Park)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (MICT Park)

 • Burmese Chinese food Thai
 • MICT Park, Universities of Hlaing Compus, Thamine College Street, Hlaing Township, Yangon, Hlaing, YANGON
Others
ACME fried Chicken ( Hlaing Branch )

ACME fried Chicken ( Hlaing Branch )

 • Others
 • Parami Sein Gay Har , Hlaing Township., Hlaing, YANGON
Chinese food
Super Win

Super Win

 • Chinese food
 • 67, Insein Road, 9 Qtr, Hlaing, Hlaing, YANGON
Thai
Siam Thai Food & BBQ

Siam Thai Food & BBQ

 • Thai
 • Oak Kyinn, Insein Road, Hlaing Tsp., Yangon., Hlaing, YANGON
Others
Cha Thai (Gamone Pwint Branch)

Cha Thai (Gamone Pwint Branch)

 • Others
 • Level 4, No.408, Gamone Pwint Mall, Insein Road, Hledan Township, Yangon, Hlaing, YANGON
Burmese
Rangoon Grill & Chill (Hlaing)

Rangoon Grill & Chill (Hlaing)

 • Burmese Thai
 • 182A, Yangon-Insein Road, Hlaing, Hlaing, YANGON
Chinese food
Sein 3 Restaurant

Sein 3 Restaurant

 • Chinese food
 • 20/54, Thamine Station Road, Yangon., Hlaing, YANGON
Chinese food
Shwe Kaung (Hledan Ga Mone Pwint)

Shwe Kaung (Hledan Ga Mone Pwint)

 • Chinese food
 • Hledan Ga Mone Pwint Center, Insein Road, Hlaing Township., Hlaing, YANGON
Burmese
Nilar Biryani & Cold Drink ( Hlaing Branch )

Nilar Biryani & Cold Drink ( Hlaing Branch )

 • Burmese Indian
 • 43, Insein Main Road, 9 Qtr, Hlaing, Hlaing, YANGON
Chinese food
Shwe Yin Chuan (Hledan Ga Mone Pwint)

Shwe Yin Chuan (Hledan Ga Mone Pwint)

 • Chinese food
 • Hledan Ga Mone Pwint Center, Insein Road, Hlaing Township., Hlaing, YANGON
Burmese
Love Village (U Tun Lin Chan Branch)

Love Village (U Tun Lin Chan Branch)

 • Burmese Chinese food
 • U Tun Linn Chan Lann, Hledan, Kamayut, Yangon., Hlaing, YANGON
Burmese
Indian Tadka

Indian Tadka

 • Burmese Indian
 • No. 7A, Pyay Road, 6 1/2 miles, Hlaing Township, Yangon., Hlaing, YANGON
Burmese
Kaung Restaurant

Kaung Restaurant

 • Burmese Chinese food
 • Hledan Ga Mone Pwint Center, San Yeik Nyein, Insein Road, Hlaing Township., Hlaing, YANGON
Burmese
Love Village (Hledan Branch)

Love Village (Hledan Branch)

 • Burmese Chinese food
 • No.91, Hledan Road, Yangon., Hlaing, YANGON