ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

the-platform-at-inya
The Platform at Inya

Mobile coupon and get deals!

The environment is quiet, atmosphere is clean and cozy.. ...


Creation
Creation Beauty & Spa

Mobile coupon and special discount!

One of the best spa in Yangon...

8 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Others
Shake ( Capital Hyper Market )

Shake ( Capital Hyper Market )

 • Others
 • No.143,14/E, Min Nandar Street, Capital Hyper Mart, Dawbon Township,Yangon, Dawbon, YANGON
Burmese
Ko Ta Ngar Seafood Restaurant (Daw Bon Branch)

Ko Ta Ngar Seafood Restaurant (Daw Bon Branch)

 • Burmese Others
 • No. 14/15, Min Nandar Lan Rd., Nwe Aye Ward, Daw Pon Tsp., Yangon., Dawbon, YANGON
Others
KFC Myanmar ( Capital Hyper Mart Branch )

KFC Myanmar ( Capital Hyper Mart Branch )

 • Others
 • 14-E, Min Nandar Road, Ground Floor of Capital Hyper Mart, Dawbon Township, Yangon, Dawbon, YANGON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (THAKETA CAPITAL HYPERMARKET)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (THAKETA CAPITAL HYPERMARKET)

 • Burmese Chinese food Thai
 • No. 14-E, Room (105), Ground Floor, Min Nandar Road, Dawpon Township, Yangon, Dawbon, YANGON
Others
Chatime (Waterboom Yangon)

Chatime (Waterboom Yangon)

 • Others
 • Yangon Waterboom, Shu Khin Thar Park, Yamonar Rd., Dawbon Tsp., Yangon., Dawbon, YANGON
Others
Chatime (Capital Hypermarket Thaketa)

Chatime (Capital Hypermarket Thaketa)

 • Others
 • Capital Hypermarket (Thaketa) , Dawbon Tsp. , Yangon., Dawbon, YANGON
Burmese
NILAR ( Dawbon Branch )

NILAR ( Dawbon Branch )

 • Burmese Indian
 • 8, Corner of Min Nandar street and Thidar Nwe street , Nwel Aye Qtr, Dawbon, Dawbon, YANGON
South East Asian
Asia Point Sea View Restaurant

Asia Point Sea View Restaurant

 • South East Asian Others
 • Tharkata Shu Khin Thar , DawBon Township., Dawbon, YANGON