ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

2 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( CAPITAL HYPERMARKET)

YKKO Kyay-Oh & BBQ ( CAPITAL HYPERMARKET)

  • Burmese Chinese food Thai
  • No. 116, Corner of YarzaThingaha Road & Diplomatic Road (Infront of Hotel Zone), Nay Pyi Taw., Zabuthiri , NAYPYIDAW
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( THA PYAY GONE)

YKKO Kyay-Oh & BBQ ( THA PYAY GONE)

  • Burmese Chinese food Thai
  • Near Tha Pyay Gone Market, Tha Pyay Gone Hill Top, Nay Pyi Taw., Zabuthiri , NAYPYIDAW